Veolia är ett av de ledande bolagen inom industrisanering | Veolia Sverige

Högtrycksrengöring

Sämre underhållen utrustning ger sämre effekt och kan orsaka onödigt långa stillestånd, som påverkar produktion och lönsamhet. Vi på Veolia hjälper dig med dina behov av högtrycksrengöring – effektivt och säkert.

Expertis 
Mer effektivitet och produktivitet
Rikstäckande certifikat
Säkerheten först!

Vi erbjuder alla typer av högtrycksrengöring. Till exempel tankrengöring och spolning av pannor, rör samt värmeväxlare. På så sätt kan vi ta bort föroreningar från era system – och öka deras effektivitet. Och genom att lägga upp rengörings- och underhållsprogram kan vi säkra att systemen körs optimalt. Därmed kan produktiviteten ökas ytterligare. 

Tillsammans med er hittar vi rätt reningsmetod och -utrustning för era system. Vi har stor erfarenhet inom högtrycksspolning och har självklart alla tillstånd som krävs för att frakta farligt avfall till rening och återvinning.

Vill du veta mer om högtrycksrengöring? Kontakta Christer Hedberg i norra Sverige på 070 315 14 48 på eller skicka e-post till [email protected].

Du kan också kontakta Magnus Lundh i södra Sverige på 070 814 00 61 eller skicka e-post till [email protected]

Hur arbetar vi med högtrycksrengöring?

Vi rengör med ett tryck på mellan 1000 och 3000 bar och arbetar med alla typer av högtrycksrengöring. Det gör att vi kan hjälpa er med ett stort antal spolningsbehov, även inom tung industri, samt vattenblästring – och mycket mer. 

Vår expertis

Vi på Veolia har lång erfarenhet av högtrycksrengöring och vi rengör alltid säkert och effektivt. Självklart ser vi alltid till att hitta den metod som är bäst lämpad och mest kostnadseffektiv, i varje enskilt fall. Och till vår hjälp har vi den bästa och mest avancerade utrustningen på marknaden. 

Mer effektivitet och produktivitet

Med rätt rengöring ökar vi både effektiviteten och livslängden hos era system, eftersom beläggningar annars sliter på utrustningen och försämrar dess kapacitet. Vi hjälper er även med att skapa rutiner och program för underhåll och rengöring som garanterar att ni alltid får ut mesta möjliga av era system. 

Rikstäckande certifikat

Veolia är ett certifierat företag, vilket garanterar att våra rutiner och processer uppfyller alla krav. Våra certifikat gäller standarder för bland annat arbetsmiljö (OHSAS 18001), kvalitet (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001).

Våra certifikat

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav som borgar för att rengöringen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Vi arbetar dessutom med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner för utrustning, arbetsrutiner och operatörskvalifikationer. 

Kontakt

Christer Hedberg | Regionschef
Industrisanering Norr

+46 (0)70 315 14 48

e-post: [email protected]

 

Magnus Lundh | Regionschef
Industrisanering Syd

+46 (0)70 814 00 61

e-post: [email protected]