Högtryckstjänster

Högtrycksrengöring

Industriell högtrycksrengöring

Utrustning som inte underhålls regelbundet ger sämre effekt och kan orsaka onödigt långa stillestånd som påverkar produktion och lönsamhet negativt. Veolia är experter inom industrisanering och erbjuder kundanpassade tjänster inom högtrycksrengöring – rätt metod, effektivt och säkert.

 

VEOLIAS HÖGTRYCKSTJÄNSTER

Våra experter använder den mest avancerade och modernaste utrustningen som finns på marknaden för att utföra högtryckstvättning snabbt och effektivt.

Högtryckstvättning

Högtryckstvättning används för att rengöra rörledningar, cisterner och processutrustning inom alla industrier. Med högt tryck och relativt höga vattenflöden avlägsnas beläggningar och igensättningar.

De allra flesta arbetsuppgifter inom vår högtryckstvättning utförs med maskinell utrustning för att uppnå en hög säkerhetsnivå samtidigt som arbetet kan utföras kontinuerligt. Det finns en mängd tillbehör såsom robotar, specialmunstycken samt möjlighet att producera varmt vatten på plats för att t.ex. rengöra oljecisterner och lamellvärmeväxlare.
 

Högtryckstjänster

Vattenblästring

Vattenblästring innebär att en högtrycksrengöring sker med så pass högt tryck att metoden övergår till att kallas blästring. Vattnet skjuts ut med ett tryck från 2200 upp till 3000 bar. Vattenblästring är en miljövänlig rengöringsmetod som effektivt avlägsnar smuts, fett, korrosion, färg och klorider. Efter vattenblästring är ytan redo att repareras eller ytbehandlas. Vattnet som används till blästringen omhändertas och renas.

Vattenbilning

Vattenbilning innebär borttagning av skadad eller utsliten betong från konstruktioner utan att förstöra armering och underliggande konstruktion. Utrustningen vi använder är toppmodern och innehar de egenskaper som är nödvändiga för att vi ska kunna vara en komplett leverantör inom vattenbilning. Utrustningen består av bl.a. robotar och riggar där vi kan specialanpassa utrustningen efter våra kunders önskemål.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår högtrycksrengöring. Utforska samtliga våra tjänster inom industrisanering.

Kontakta oss

Magnus Lundh

Telefon: 070 81 40 061

E-post: [email protected]
 

Ladda ner marknadsmaterial:

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!