Hubgrade

Hubgrade är Veolias koncept för energieffektivisering. Det kombinerar realtidsövervakning och fjärrstyrd förvaltning med teknikers insats på plats – en målstyrd energiförvaltning som resulterar i garanterade besparingar. Hubgrade kan tillämpas på alla typer av fastigheter, industrier och anläggningar, ofta med 20 % energibesparing som följd.

Hubgrade resulterar i förebyggande och korrigerande åtgärder innan du som kund påverkas, tack vare samspelet mellan central övervakning, tekniker på plats, mjukvara och ny teknik.

Analysen grundar sig på realtidsövervakning och trender. Energiförbrukningen följs upp regelbundet och jämförs med referensvärden. 

 

Tydliga resultat för dig som kund

För närvarande tillämpar vi Hubgrade på mer än 50 anläggningar av olika slag, bostadshus såväl som industrier och panncentraler. Exempel:

  • Hammarby sjöstad – flera fastigheter i området är uppkopplade mot Hubgrade i syfte att nå målet om 100 kWh/kvadratmeter.
  • Sollefteå badhus
  • Ikano fastigheter