Industriell Värme & Kyla

Industriell Värme & Kyla

Ett sätt att sänka kostnader är att effektivisera sina energisystem. Vi kan finansiera, konstruera, driva och underhålla era värme- och kylningssystem med innovativa lösningar som ger ett bättre ekonomiskt och miljömässigt resultat. 

Vi har stor kompetens och erfarenhet inom värme- samt kylnätverk och gör alltid en grundlig analys av era system, för att sedan skräddarsy lösningar som säkerställer maximal energieffektivitet. 

Genom att planera och strukturera framtida underhåll bidrar vi till att öka utrustningens livslängd, samtidigt som kostnaderna minskar och jämnas ut över tid. Vi hjälper er även att skapa synergier i era system, som effektiviserar processerna – till exempel i form av vattenåtervinning. 

Transparens och spårbarhet

En partner för allt

Säkerheten först!

Kostnadseffektivisering

Högre avkastning

Vi på Veolia kan även komplettera vårt tekniska erbjudande med finansiella lösningar, för att anpassa oss efter era affärsbehov. Vi använder oss då av olika affärsmodeller: 

  • Vi ansvarar för drift och underhåll av era system
  • Vi designar, konstruerar, bygger, driver och underhåller era värme- och kylsystem
  • Vi konstruerar, bygger, äger, driver och underhåller era system
  • Vi konstruerar, bygger, driver och finansierar era värme- och kylsystem

Vi ser även till att ta hand om spillvärme för att minska bränslebehov, utsläpp och kostnader. Och vi jobbar alltid med exakt rapportering, som ger er full kontroll över drift- och underhållskostnader. 

Vill du veta mer om industriell värme och kyla? Kontakta Tobias Klahr på +46 70 814 78 27 eller skicka e-post till [email protected]veolia.com

Hur arbetar vi med industriell värme och kyla?

Total transparens

Vi använder bevakning för att upptäcka problem tidigt och förebygga driftstopp, samt för att möjliggöra transparent rapportering av verksamheten – vilket ger kontroll över kostnader för drift och underhåll. 

En partner för allt

Veolia är världsledande inom vatten-, energi- samt avfallstjänster. Vi erbjuder stöd och innovativa lösningar när det gäller resurshantering och -optimering på dessa områden. Och eftersom våra tjänster oftast inte är era kärnaktiviteter, hjälper vi er med kunskap och lösningar som skapar synergier – vilket ger besparingar och förbättringar. Vi erbjuder detta för all verksamhet och allt underhåll inom energi, vatten och avfallshantering, vilket gör oss till en optimal partner. 

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav som borgar för att allt arbete genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Vi arbetar dessutom med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner för utrustning, arbetsrutiner och operatörskvalifikationer.

Asset management kan öka kostnadseffektiviteten – och avkastningen

Vi är certifierade enligt ISO 55 000 i asset management och kan skapa betydande kostnadseffektiviseringar genom drift och underhåll som baseras på analyser av verkliga behov.  

Underhållet planeras strategiskt och vi undersöker vilket tillvägagångssätt som är mest kostnadseffektivt, beroende på den typ av tekniskt system ni använder. En del system kräver regelbundet underhåll för att maximera livslängd och minimera dyra investeringar. Andra kan vara dyra att underhålla, vilket gör att man tjänar på att låta utrustningen köra ända in i kaklet och sedan köpa ny. 

Tack vare egna verkstäder har vi alltid kontroll över tid och kvalitet när det gäller elementen vi använder, samt deras ursprung – vilket garanterar maximal prestanda och spårbarhet. 

Förbättra avkastningen genom maximal produktivitet och minimerade driftstopp

Ökad produktivitet leder till bättre avkastning. För att lyckas med detta bevakar vi systemen med hjälp av innovativa lösningar och CCTV-teknik, vilket för att vi kan upptäcka och förebygga framtida problem. 

När problem kan förhindras, kan anläggningen utnyttjas maximalt. Vi genomför organiserade insatser och planerar allt underhåll för att minimera driftstörningar. 

Vi på Veolia har samlat erfarenhet från hela världen under många år – och kan erbjuda ett stort utbud av funktioner som täcker alla era behov inom såväl vatten som energi och avfallshantering. 

CSR

Miljön är kärnan i Veolias värdeskapande. Därför effektiviserar vi era nätverk och hjälper er att arbeta miljösmartare, hela tiden. Tack vare vår stora kunskap inom resurshantering – främst inom energieffektivitet samt vatten- och avfallshantering – kan vi hitta smarta lösningar som optimerar dina resurser och gör din utrustning mer effektiv. Detta gör att kvaliteten på era system och arbetsmiljön för alla medarbetare ökar, samtidigt som er miljöpåverkan minskar och acceptansen för verksamheten ökar. 

Våra certifikat

Kontakt

Tobias Klahr | Regionschef

+46 70 814 78 27

[email protected]