Industriellt underhåll

Dåligt underhållen utrustning försämrar produktiviteten i en anläggning – vilket kan sätta spår i lönsamheten. Men med rätt underhåll, i rätt tid och omfattning, ökar både utrustningens kapacitet och driftsäkerhet. 

Driftoptimering

Ökad produktivitet

Alltid tillgängliga

Säkerheten först!

CSR

Vi på Veolia har lång erfarenhet av underhåll som håller nere utsläppen och ökar effektiviteten på ett säkert sätt. Vi har kompletta verkstäder över hela Norden med all utrustning som krävs för att hjälpa våra kunder inom tyngre process- och verkstadsindustri med dagligt underhåll, samt planerade underhållsstopp och akutåtgärder. 

Vi kan också hjälpa er att öka produktiviteten ytterligare genom att lägga upp underhålls- och rengöringsprogram som gör att anläggningen alltid körs optimalt. Och vi ser alltid till att hitta de lämpligaste och mest kostnadseffektiva metoderna för era behov. 

Vill du veta mer om underhållstopp? Kontakta Dan Carlgrip i södra Sverige på +46 70 817 02 01 eller skicka e-post till dan.carlgrip@veolia.com.

Du kan också kontakta Patrik Roswall i norra Sverige på +46 70 683 39 71 eller skicka e-post till patrik.roswall@veolia.com.

Hur utför vi industriellt underhåll?

Vi tar hand om dagliga behov av underhåll – samt planerade underhållsstopp och akutåtgärder– inom till exempel stål-, gruv-, papper och massa-, olja- och kemiindustrin. Dessutom utför vi alla typer av elinstallationer, renovering, ombyggnad och nyinstallation av automatiseringsutrustning.

Vi på Veolia har lång erfarenhet av underhållsarbete och rätt kompetenser för att lösa era behov. Till exempel inom växellådor, hydraulik, drivlinor, lagerbyten, ställverk, och termografering. Vi gör också om- och tillbyggnationer, flytt av processlinjer samt moderniseringar av befintlig utrustning.

Driftoptimering ger ökad produktivitet

När vi underhåller er utrustning ser vi alltid till att den håller toppstandard. Helt enkelt eftersom utrustning som är i bästa möjliga trim ger bäst förutsättningar för effektivare drift och produktionsökning. Dessutom hjälper vi er att göra underhållsplaner, för att undvika oplanerade stopp i produktionen. 

Vi åtar oss alla typer av underhållstjänster, bland annat:

 • Planering och genomförande av resurskrävande underhållsinsatser under produktionsstopp
 • Riktade förebyggande och avhjälpande underhållsinsatser
 • Akut avhjälpande underhåll
 • Besiktningar och tillståndskontroller
 • Renovering, ombyggnad och modernisering av el- och maskinutrustning
 • Montagearbeten
 • Löpande serviceinsatser


Vi hanterar återkommande, förebyggande och avhjälpande underhåll av:

 • Elektrisk utrustning
 • Mekanisk utrustning
 • Programmerbara logiska styrenheter (PLC) och instrumentering
 • Värmepannor

Vi har kompletta verkstäder över hela Norden. Och tack vare att vi alltid finns när våra kunder kan vi utföra stora och små uppdrag med kort varsel. Vi finns alltid tillgängliga för dig!

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav för att garantera att allt arbete utförs på ett korrekt sätt. Alla våra processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Och vi arbetar med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner när det gäller utrustning, arbetsrutiner samt operatörskvalifikationer.

Våra certifikat

Kontakt

Dan Carlgrip | Regionchef
Industriunderhåll Syd

dan.carlgrip@veolia.com

+46 (0)70 817 02 01  

 

Patrik Roswall | Regionchef
Industriunderhåll Norr

patrik.roswall@veolia.com

+46 (0)70 683 39 71  

 

Se våra närliggande erbjudanden riktade mot industrin: