Vatten för privatkunder | Veolia Sverige

Industriellt vatten

Ju mer du kan få lösningar specialanpassade till din verksamhet desto mer kan du sänka dina kostnader. Vi har en lång tradition av innovation och är världsledande på vatten i processflöden där vi konstruerar, rengör, driftoptimerar och underhåller.  

Innovativa lösningar och driftoptimering
Minskade kostnader
Rikstäckande certifikat
Säkerheten först!

Som stor aktör kan vi också hitta innovativa lösningar som löser just dina utmaningar. Tillsammans kommer vi fram till hur vi bygger reningsverket så att det optimerar din flödeshantering. Filtreringen anpassa också till dina behov och vi effektiviserar och energioptimerar utrustningen för bästa möjliga resultat. Vi driftar också reningsverk och gör en underhållsplan med driftgaranti. 

Våra lösningar inom anläggningsdrift omfattar hela värdekedjan inom varje fokusområde:

 • Hantering av vatten inom industrianläggning
 • Processvatten
 • Vatten för upphettning och kylning
 • Vatten som ingrediens, vatten för att stödja reaktioner
 • Hantering av slam och biprodukter
 • Förädling av spillvatten

Vill du veta mer om industriellt vatten? Kontakta Tobias Klahr på +46 70 814 78 27 eller skicka e-post till [email protected]veolia.com

Hur arbetar vi med industriellt vatten?

Vi rengör ert vatten innan det släpps ut det till den kommunala vattenreningen eller återförs till processen. Alla typer av industriella vatten rengörs och vi anpassar filtreringen efter era behov.

Innovativa lösningar och driftoptimering

Alla våra åtaganden inleds med en analys av anläggningen eller det delmoment som ni vill ha hjälp med. Analysen omfattar drift och underhåll, försörjning, distribution, framledningen och användningen av vatten.

Analysen identifierar olika förbättringsområden, som att försörjningssystemen kan effektiviseras, eller drift och underhåll kan optimeras. Vi har alltid ett helhetsperspektiv och gör en omfattande analys för att titta på hela anläggningen och lösa era problem på bästa sätt. I analysen inkluderar vi även återvinning och letar efter möjliga synergier inom anläggningen, exempelvis i form av tillvaratagande och utvinning av energi ur spillvatten.

Våra lösningar inom anläggningsdrift omfattar hela värdekedjan inom varje fokusområde:

 • Hantering av vatten inom industrianläggning
 • Processvatten
 • Vatten för upphettning och kylning
 • Vatten som ingrediens, vatten för att stödjareaktioner
 • Hantering av slam och biprodukter
 • Förädling av spillvatten

Minskade kostnader

I och med våra driftsäkra lösningar kan vi rengöra vattnet på bästa sätt för att minska kostnaderna för att släppa ut det i det kommunala reningsverket. Detta gör vi genom att bygga om era processer och era flöden för att energioptimering.

Rikstäckande certifikat

Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet som garanterar att rutinerna i vattenreningen uppfyller alla certifierade krav som ställs idag. Vi har certifikat enligt standarder för bland annat arbetsmiljö (ISO 45001), säkerhet (AS / NZS 4801), kvalitet (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001).

För Veolias certifieringar klicka här

Säkerheten först!

Vi har tuffa säkerhetskrav och garanterar att vattenreningen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet inom industrin och garanterar att rutinerna i processen uppfyller alla miljökrav.

Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade och vi ser till ha särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner med tanke på utrustning, arbetsrutiner och operatörs kvalifikationer.

Kontakt

Tobias Klahr | Product Manager

+46 70 814 78 27

[email protected]