Industriprojekt

Renoveringar, underhåll och utbyggnader av industrier ställer särskilda krav – och kan resultera i oönskade driftstopp och ökade kostnader. Vi har lång erfarenhet av industriprojekt och väljer alltid de mest kostnadseffektiva metoderna, som dessutom skapar mervärden. 

Kostnadseffektivitet

Ökad produktivitet

Kompletta verkstäder

Säkerheten först!

Rikstäckande certifikat

Veolia hjälper dig med behov på daglig basis, såväl som vid tillfällen då särskild expertis behövs. Vi har lång erfarenhet inom tekniskt krävande projekt av olika storlekar. Till exempel konstruktion, tillverkning, montage, mobil bearbetning, slitagebeläggning och industriflyttar.

Vi tar oss an både mindre delprojekt och längre helhetsåtaganden i hela Norden – och i samråd med våra kunder ser vi till att alltid öka effektiviteten, skapa mervärden och välja rätt metod för varje behov. Dessutom hjälper vi er att öka produktiviteten genom att lägga upp rengörings- och underhållsprogram som garanterar att anläggningen alltid körs optimalt.

Vill du veta mer om underhållstopp? Kontakta Dan Carlgrip i södra Sverige på +46 70 817 02 01 eller skicka e-post till dan.carlgrip@veolia.com.

Du kan också kontakta Patrik Roswall i norra Sverige på +46 70 683 39 71 eller skicka e-post till patrik.roswall@veolia.com.

Hur utför vi våra industriprojekt?

Vi genomför förstudier, utredningar, kalkyler, projektledning, konstruktion, utbildning och riskanalys. Vi utför även alla typer av elinstallationer, renovering, ombyggnad och nyinstallation av automatiseringsutrustning. Och våra erfarna licenssvetsare, mekaniker, tekniker och montörer har rätt spetskompetens för alla behov.

Kostnadseffektivitet

Vi gör alltid en projektplan tillsammans med våra kunder där vi specificerar vad som behöver genomföras och vad som ska uppnås. Och vi strävar hela tiden efter att vara den bästa partnern för att våra kunder ska nå sina mål. 

Till vår hjälp har vi all utrustning som krävs och många års erfarenhet av att underhålla exempelvis motorer, hydraulik, lagerbyten, ställverk, och termografering. Dessutom gör vi om- och tillbyggnationer, flytt av processlinjer samt renovering och modernisering av befintlig utrustning. 

Kompletta verkstäder

Våra verkstäder finns över hela Norden och därför finns vi alltid nära våra kunder. 

Rikstäckande certifikat

Veolia är ett certifierat företag, vilket garanterar att våra rutiner och processer uppfyller alla krav. Våra certifikat gäller standarder för bland annat arbetsmiljö (OHSAS 18001), säkerhet (AS/NZ 4801), kvalitet (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001).

Se alla våra certifikat här.

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav för att garantera att allt arbete utförs på ett korrekt sätt. Alla våra processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Och vi arbetar med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner när det gäller utrustning, arbetsrutiner samt operatörskvalifikationer.

Kontakt

Dan Carlgrip | Regionchef
Industriunderhåll Syd

dan.carlgrip@veolia.com

+46 (0)70 817 02 01  

 

Patrik Roswall | Regionchef
Industriunderhåll Norr

patrik.roswall@veolia.com

+46 (0)70 683 39 71  

Se våra närliggande erbjudanden riktade mot industrin: