Sundsvall

Industrisanering

Vår enhet i Sundsvall erbjuder tjänster inom industrisanering. Med lång erfarenhet av rengöring och underhåll av tekniska system kan vi bidra till att er utrustning håller högre kapacitet och driftsäkerhet. 

Vi kan hjälpa er med att höja produktiviteten av er utrustning genom att lägga upp underhållsplaner där vi konstant ser till att den körs optimalt. Vi anpassar vår rengöringsteknik efter era specifika system och behov för att rengöringen ska ge den effektivaste möjliga effekt.

Vi erbjuder även tankbilstvätt.

Vår enhet i Sundsvall var tidigare del av Corvara Industriservice och förvärvades av Veolia under 2017. 

Certifikat

Vi har tuffa säkerhetskrav och garanterar att rengöringen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet som garanterar att rutinerna i processen uppfyller alla certifierade krav som ställs idag. Vi har certifikat enligt standarder för bland annat arbetsmiljö (ISO 45001), säkerhet (AS/NZS 4801), kvalitet (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001).

Kontakt

Platschef
Magnus Eriksson
Tel: 070 - 660 08 73

Adress: Mejselvägen 11
853 50 Sundsvall

Journummer Slam:
060 - 51 54 34 070 - 683 93 97
Journummer Industri:
060 - 51 54 39 072 - 584 75 33

 

Nyheter