Kemisk rengöring för utrustning | Veolia Sverige

Kemisk rengöring

Dåligt rengjord utrustning kan orsaka sämre effekt, driftsavbrott eller långa stillestånd med lägre lönsamhet som resultat. Därför är det så viktigt  att rengöra din utrustning med rätt metod.

Kemisk rengöring används när det är svårt att plocka isär system. och det istället är mer effektivt att använda sig av kemikalier för rengöring. Vi anpassar våra rengöringslösningar efter era specifika behov för att snabbt och effektivt rengöra er utrustning.  Så långt det bara går strävar vi efter att använda biologisk nedbrytbara vätskor genom helaprocessen. 

Reducerar stillestånd vid rengöring
Högre effektivitet
Säkerheten först!

Vi kan också hjälpa er med att höja produktiviteten genom att lägga upp ett rengörings- och underhållsprogram där vi konstant ser till att anläggningen körs optimalt.

Kemisk rengöring kan användas i många olika tillämpningar exempelvis inom rörsystem, kylvattensystem, pannor, tankar och reaktorer, värmeväxlare, kompressorsystem, avsaltare, olja och vakuumaggregat, aromatiska enheter, kondensatorer, visbreaker-enheter och struvitrenar (WWTP). Vi ser alltid till att avfallet tas hand om på bästa sätt ur miljösynpunkt.

Vill du veta mer om kemisk rengöring? Kontakta Christer Hedberg i norra Sverige på 070 315 14 48 på eller skicka e-post till [email protected].

Du kan också kontakta Magnus Lundh i södra Sverige på 070 814 00 61 eller skicka e-post till [email protected]

Hur utför vi kemisk rengöring?

Kemisk rengöring används när det är svårt att plocka isär system och det istället är mer effektivt att använda sig av en kemikalieblandning. I dialog med dig analyserar, dokumenterar och föreslår vi åtgärder för att hitta rätt kemikaliebehandling för er utrustning.

Reducerar stillestånd vid rengöring

Kemisk rengöring kan reducera rengöringstiden med så mycket som 90 % jämfört med manuell rengöring. Kemisk rengöring används när det är mer effektivt att använda sig av en kemikalieblandning som lätt rengör slutna system och därmed reducerar stilleståndet.

Högre effektivitet

Veolia använder avancerade rengöringslösningar för att snabbt och effektivt lösa upp och bryta ned föroreningar inom rörsystem, kylvattensystem, pannor, tankar och reaktorer. Rengöringen är effektivt då de kemiska produkterna löser upp beläggningen i det slutna systemet genom att de med hjälp av vår utrustning pumpas runt tills det blir rent. Vi jobbar med CIP-metoden, Cleaning in place och återställer systemet till sitt ursprungliga skick och driftseffektivitet.

De miljöklassade kemiska produkterna löser beläggningar som kalk, humus, rost, snäckor, olja och bakterier. I största möjliga utsträckning används biologiska vätskor som bryts ned lätt.

Säkerheten först!

Vi har tuffa säkerhetskrav och garanterar att rengöringen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet inom industrin och garanterar att rutinerna i rengöringsprocessen uppfyller alla miljökrav.

Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade och vi ser till ha särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner med tanke på utrustning, arbetsrutiner och operatörs kvalifikationer.

Kontakt

Christer Hedberg | Regionschef
Industrisanering Norr

+46 (0)70 315 14 48

e-post: [email protected]

 

Magnus Lundh | Regionschef
Industrisanering Syd

+46 (0)70 814 00 61

e-post: [email protected]