Kiruna

I Kiruna har Veolia en verkstadsverksamhet som erbjuder tekniska underhållstjänster till framförallt gruvindustrin.

Veolias verkstad i Kiruna fungerar som en lokal plattform som tack vare sin kompetens och erfarenhet från tung industri kan stötta både lokala företag och samhälle under den kraftiga utveckling som pågår i området. Genom att kombinera sina fokusområden energi, vatten, återvinning och underhåll med verkstadstjänster kan Veolia bidra till att stärka konkurrenskraften hos framförallt gruvindustrin i området, men även stål- och skogsindustrin, samt den tillverkande industrin.

Verkstadens fokus ligger på tillverkning och leverans av specialkomponenter, samt underhållstjänster som innebär ökad livslängd, färre underhållsstopp och minskad underhållskostnad.

 

Våra certifikat

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Certifikat

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 55001:2014
 • ISO 3834-2
 • SS EN 1090-1
 • Företagscertifikat för kylarbeten

Ackrediteringar

 • Ackreditering för trycksättning med gas
 • Ackreditering för termoelement

Prekvalificeringar

 • Utilities NCE pre-kvalificering
 • TransQ pre-kvalificering

Tillstånd

 • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
 • Tillstånd att hantera asbest vid rivning

Kännetecknade för vår verkstadsverksamhet i Kiruna

 • Dedikerad partner
 • Färre underhållsstopp/driftstörningar
 • Minskad underhållskostnad 
 • Flexibel legotillverkning av avancerade stål- och plast/PU-komponenter
 • Specialanpassade slitage- och korrosionsskydd 
 • Underhållskompetens specialiserad för gruvindustrin
Mikael Fors
Platschef
mikael.fors@veolia.com
+46 98 063 362