Kiruna

I Kiruna har Veolia en verkstadsverksamhet som erbjuder tekniska underhållstjänster till framförallt gruvindustrin.

Veolias verkstad i Kiruna fungerar som en lokal plattform som tack vare sin kompetens och erfarenhet från tung industri kan stötta både lokala företag och samhälle under den kraftiga utveckling som pågår i området. Genom att kombinera sina fokusområden energi, vatten, återvinning och underhåll med verkstadstjänster kan Veolia bidra till att stärka konkurrenskraften hos framförallt gruvindustrin i området, men även stål- och skogsindustrin, samt den tillverkande industrin.

Vi utför våra svetsjobb enligt ISO 3834-2 och SS EN 1090-1 EXC3 och all svetsning styrs och övervakas av vår International Welding Specialist.

Verkstadens fokus ligger på tillverkning och leverans av specialkomponenter, samt underhållstjänster som innebär ökad livslängd, färre underhållsstopp och minskad underhållskostnad.

Vår enhet i Kiruna har även en lång erfarenhet inom beläggning med höghållfasta korrisions- och slitageskydd som appliceras i fält ute hos våra kunder av vår fältgrupp eller vid nytillverkning i vår verkstad som hanterar tunga komponenter.

Kännetecknade för vår verkstadsverksamhet i Kiruna

 • Dedikerad partner
 • Färre underhållsstopp/driftstörningar
 • Minskad underhållskostnad 
Våra certifikat

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Certifikat

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 55001:2014
 • ISO 3834-2
 • SS EN 1090-1
 • Företagscertifikat för kylarbeten

Ackrediteringar

 • Ackreditering för trycksättning med gas
 • Ackreditering för termoelement

Prekvalificeringar

 • Utilities NCE pre-kvalificering
 • TransQ pre-kvalificering

Tillstånd

 • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
 • Tillstånd att hantera asbest vid rivning

Kontakta oss

PO Box: Lastvägen 19
98138 Kiruna

Mikael Fors
Platschef
mikael.fors@veolia.com
+46 98 063 362

 • Flexibel legotillverkning av avancerade stål- och plast/PU-komponenter
 • Specialanpassade slitage- och korrosionsskydd 
 • Underhållskompetens specialiserad för gruvindustrin