Veolia Sverige

Avdelningskontakter

Industrial Services

Håkan Salvall

+46 70 814 00 50

hakan.salvall@veolia.com

Recycling Solutions

Björn Larsson

+46 70 250 62 26

bjorn.larsson1@veolia.com

Utility Solutions

Jakob Post

+46 70 279 98 01

jakob.post@veolia.com