Uppsala

Vår enhet i Uppsala fokuserar på industrirengöring i alla olika former. Med lång erfarenhet av rengöring och underhåll av tekniska system erbjuder vi vår service för att bidra till utrustning med högre kapacitet och driftsäkerhet.

Vi kan hjälpa er med att höja produktiviteten av er utrustning genom att lägga upp underhållsplaner där vi konstant ser till att den körs optimalt. Vi anpassar vår rengöringsteknik efter era specifika system och behov för att rengöringen ska ge den effektivaste möjliga effekt.

Vi har tuffa säkerhetskrav och garanterar att rengöringen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet som garanterar att rutinerna i processen uppfyller alla certifierade krav som ställs idag. Vi har certifikat enligt standarder för bland annat arbetsmiljö (OHSAS 18001), säkerhet (AS/NZS 4801), kvalitet (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001).

Pekka Kallio, platschef

072-5133260

 

Ulforsgatan 7

Uppsala

Våra certifikat

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Certifikat

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 55001:2014
 • ISO 3834-2
 • SS EN 1090-1
 • Företagscertifikat för kylarbeten

Ackrediteringar

 • Ackreditering för trycksättning med gas
 • Ackreditering för termoelement

Prekvalificeringar

 • Utilities NCE pre-kvalificering
 • TransQ pre-kvalificering

Tillstånd

 • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
 • Tillstånd att hantera asbest vid rivning
 • Underhåll
 • Driftstoppsservice
 • Verkstadstjänster
 • Högtrycksrengöring
 • Blästring
 • Vattenbilning
 • Cistern- och tankrengöring
 • Manuell rengöring
 • Kemisk rengöring
 • Vakuumsugning
 • Slamsugning
 • Vattenskärning
 • Mobilventilation
 • Industriell vattenrening
 • Kommunal vattenrening
 • Asbestsanering

OBS möjligt att lägga fler flikar jämte "Industrirengöring"