Serviceanmälan fjärrvärme
Gör din felanmälan här genom webbformuläret eller kontakta kundservice på telefon 08-550 508 22. 


Ditt anläggningsnummer och kundnummer finns på din faktura. Om du har problem med undercentralen, kontakta en energi- eller VVS-specialist. Fastighetens undercentral (UC) ligger efter avstängningsventilerna innanför fastighetens grundmur och är fastighetsägarens egendom, förutom själva mätaren som Veolia äger. 

Dina uppgifter

Ditt meddelande