Återvinningstjänster för kontor och fastigheter | Veolia Sverige

Kontor och fastighet

Veolia hjälper er att ta hand om er återvinning av alla era material på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt.

Vi har ett system som förenklar hanteringen av hela återvinningskedjan från sorteringen till tömningen.

Veolia har tagit fram designade lösningar som passar in på kontoren samt informativa skyltar, uppstartsmöten och informationsträffar som gör er återvinning problemfri. Vi dokumenterar vad och hur vi återvinner så att ni kan ta del av statistiken för att påvisa hur ert miljöarbete fortlöper.

Återvinning och hantering av avfall för bostadsrättsföreningar | Veolia Sverige