Ledningsgrupp

Den nordiska verksamhetens huvudkontor ligger i Stockholm och vi finns representerade i över 70 kontor över hela Norden.

För kontakt med och information om vår nordiska ledning, kontakta Management Assistant, Rose-Marie Sunnarborg