Återvinning ljuskällor lysrör lågenergilampor

Ljuskällor

Lysrör och lågenergilampor

Veolia Recycling Solutions anläggning i Hovmantorp återvinner ljuskällor. Anläggningen är unik i sitt slag och man tar hand om alla lampor i såväl Sverige som Norge, som innehåller miljöfarligt kvicksilver.

Oxidationsmetoden eller den våta processen

Vi använder en egenutvecklad och patentsökt oxidationsmetod för att återvinna alla typer av lyskällor. Den lämpar sig särskilt väl för lysrör och lågenergilampor som innehåller lyspulver, eftersom kvicksilvret förhindras att dunsta med hjälp av oxidation. Samtliga fraktioner genomgår mekanisk rengöring i en vätska. Det minimala behovet av manuell hantering i kombination med de låga kvicksilverutsläppen gör att processen är överlägsen torr återvinning.

Slutet system

Lyskällorna krossas i en sluten enhet och förs därefter vidare till en tvätt, där krosset tumlas i en vätska som sänker ångtrycket för kvicksilver, vilket minimerar riskerna för både människor och närmiljö. Rengöringsvätskan oxiderar kvicksilvret till ett stabilt kvicksilversalt, som sedan leds vidare till en separat återvinningsprocess. Det rengjorda, kvicksilverfria krosset separeras slutligen i fraktionerna glas, metall och övrigt.

Fördelar

Oxidationsmetoden lämpar sig för alla typer av lyskällor, medan torr återvinning främst bör användas för avfall som kommer direkt från lamptillverkarna, eftersom de trasiga lamporna måste vara torra och rena.

  • förhindrar spridning av lyspulver och damm
  • minimal spridning av kvicksilver till arbetsmiljö och omgivande natur
  • alla fraktioner görs rent och inte bara glasfraktionen som i den torra processen
  • fraktionerna innehåller en tiondel mindre kvicksilver jämfört med den torra metoden
  • 12-15 ggr snabbare än den torra metoden
  • minimala arbetskostnader
  • låga investerings- och driftskostnader.

 

Fraktionerna från oxidationsmetoden

Lysrör (FTL, Fluorescent Tube Lamp)

Den kemisk-mekaniska rengöringen av lampkrosset i oxidationsprocessen gör att vi får ut i det närmaste helt kvicksilverfria fraktioner. De rengjorda glas- och metallfraktionerna innehåller mindre än 5 ppm kvicksilver – ca 1,5 mg/kg – och klassas därför som ofarligt avfall. Kvicksilvret stabiliseras i form av ett salt som sorteras som kvicksilveroxid i en återvinningsbar pulverfraktion.

Glasfraktionen uppgår till ca 80 %, ändkåpor och annan metall till ca 15 % och den återstående pulvermixen till ca 5 %. Med oxidationsprocessen kan man återvinna upp till 95 % av allt material i ett lysrör. Det återvunna glaset används för produktion av nya glasföremål och ändkåporna återvinns som metall, varvid plastdetaljerna energiåtervinns. Ur pulvermixen återvinns kvicksilver och sällsynta jordartsmetaller.

Lågenergilampor och högintensiva gasurladdningslampor (CFL, HID och andra Hg-lampor)

Lampkrosset behandlas precis som i fallet med lysrör ovan. De rengjorda fraktionerna innehåller även i detta fall mindre än 5 ppm Hg och klassas därmed som ofarligt avfall. Glasfraktionen uppgår till ca 50 %, metaller till ca 45 % och den återstående pulvermixen till ungefär 5 %. Det återvunna glaset används antingen till nya glasprodukter eller mals till sand för att användas som fyllnadsmaterial vid byggnationer. Övriga fraktioner används på samma sätt som ovan. 

Kontakta oss

Kundservice:

0771 545 000

e-post: [email protected]

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!