Offentlig sektor | Veolia Sverige

Offentlig sektor

Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för dig som kund inom offentlig sektor och du kan även se vilka tjänster vi erbjuder för er.

Genom att lägga drift och underhåll av kommunens anläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla, vattenrening eller dricksvattenproduktion hos Veolia får ni en partner som kan hjälpa kommunen att tillföra ett mångårigt kunnande och global expertis.

När vi tar över drift och underhåll utbildar vi er personal till att sköta anläggningarna på samma sätt som vi gör globalt, där garantierna på leverans och funktion är nyckeln i vårt samarbete och för kommunens invånare. Vi kan även hjälpa er att hantera ert avfall och se till att det återvinns.

Driftinformation Vatten |  Veolia Sverige