Företagstjänster för oljeindustrin

Oljeindustri

Se våra erbjudanden för oljeindustrin.

Veolia kan skapa största värdet när vi tar fram en lösning anpassad för varje specifik kund och anläggning. 

Här kan vi applicera vårt cirkulära tänk och genom att se helheten kan vi se till att knyta samman och optimera hela anläggningen där vi sköter energiproduktionen, designar nya anläggningar, återför produktionsspill och tar tillvara på spillvärmen när vi renar och minskar vattentillgången.

Samtidigt när vi underhåller och rengör processerna tar vi kontinuerligt fram nya förslag på hur vi kan hjälpa er att ytterligare sänka kostnaderna, höja effektiviteten, minska stilleståndet och optimera er anläggning från en miljösynpunkt.