Globalt och lokalt
8 may 2017

Fyra veckor kvar till sista anmälningsdag: Open Innovation-tävling - Överskottsvärme blir stadens mat

Restvärmeinnovationen


Ett konsortium bestående av bland andra fyra svenska städer, SLU, E.ON, ICA Fastigheter, Veolia och Kraftringen har utlyst en Open Innovation tävling om idéer till hur industriell överskottsvärme kan användas för matproduktion i städer. Konsortiet och Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har tillsammans bidragit till prispotten på två miljoner svenska kronor. Sista inlämningsdag är 2 juni 2017.  

De fyra orterna Lund, Malmö, Oskarshamn och Bjuv söker kreativa partners med innovativa lösningar som kan involveras i ett projekt för att konvertera överskottsvärme till produktion av mat eller annat biologiskt material i städerna. Överskottsvärme från olika källor – allt ifrån enstaka kylskåp till industriella områden – tas inte om hand och blir till nytta utan kyls bort och blir istället ett slöseri med energi och resurser som är skadligt för miljön både lokalt och globalt. 
I de anläggningar som planeras i de fyra städerna ska överskottsvärmen användas till produktion av fisk och grönsaker och kanske andra biologiska produkter. Idén är att genom hållbarhet och cirkulär ekonomi skapa produktionsenheter som ger arbetstillfällen, ger mötesplatser och annan social nytta, kompetensutveckling och stadsförnyelse. 

Tillsammans med SSEC, ett konsortium som drivs från SLU i Alnarp och som arbetar med att utnyttja av restvärme för att skapa nytta istället för miljöproblem, har de fyra kommunerna tillsammans med ett antal andra parter utlyst en Open Innovation-tävling. Målet är att tävlingsresultatet inom två till tre år ska vara omsatt i fungerande anläggningar. För att klara det är det en rad delutmaningar som ska lösas. Tävlingen har 2 miljoner SEK i prispotten och finansieras av Vinnova tillsammans med parterna.

Open innovation-tävlingen är uppdelad i tre etapper. Den första etappen är öppen och vi räknar med att få in mer än ett hundra olika lösningsförslag på hela eller delar av utmaningen. Ett antal av de intressantaste förslagen kommer att väljas ut för vidare bearbetning i tävlingens andra etapp där deltagarna får professionell rådgivning. Ett tredje urvalssteg görs där förslagen utvecklas ytterligare innan den slutliga vinnaren koras i september 2018. 
Av prispottens två miljoner kronor kommer en del att gå till dem som blir utvalda till steg två och ytterligare en del till dem som går vidare till steg tre. Den slutliga vinnaren får huvuddelen av prispengarna.

Lösningsförslagen ska insändas via denna länk senast 2 juni. Här finns också mer information om tävlingen.