Dalkia är nu Veolia

Dalkia Norden byter nu namn till Veolia och kompletterar samtidigt sitt tjänsteerbjudande inom energi och underhåll med vatten och avfallshantering. Namnbytet är en följd av att Veoliakoncernen nyligen övertog 100 % ägarskap av Dalkias internationella verksamhet.

- Detta är ett nytt och spännande kapitel i företagets historia och vi är fullständigt övertygade om att vi som Veolia kommer att stärka vår position och vårt erbjudande till svenska kunder, säger Mikael Jansson, koncernchef för Veolia Norden.
 
Veoliakoncernen har 187 000 anställda i 48 länder och är världsledande inom resursoptimering av stödfunktioner och försörjningssystem inom så väl industri, som offentlig verksamhet, med fokus på energi, vatten och avfall.
 
- Vi arbetar redan med ett flertal kunder där vi kombinerar tjänster inom energi, vatten, avfall och underhåll för stärka deras konkurrenskraft, säger Mikael Jansson.
 
Veolia i Sverige får fyra fokusområden som alla utgår från behovsanpassade lösningar som effektiviserar stödfunktioner och försörjningssystem inom såväl industrin som offentlig verksamhet. Företaget kommer kunna erbjuda svenska företag och organisationer förändringsledning, produktivitetsförbättring, marginalförbättring, förhöjd driftsäkerhet, volymflexibilitet. Det nya erbjudandet ska göra det möjligt för företag och organisationer att öka intäkter och konkurrenskraft, samtidigt som miljöpåverkan minskar.
 
Dalkia ägdes fram till nyligen till 66 %  av Veolia och till 34 % av det franska energibolaget EDF. I samband med att beslut togs om att Veolia tar över Dalkias internationella verksamhet försvinner varumärket Dalkia från den nordiska marknaden och ersätts med Veolia.