Danone och Veolia i global allians om minimerad klimatpåverkan

Danone och Veolia har inlett ett strategiskt partnerskap kring vattenförbrukning, avfallshantering, hållbar jordbruksnäring och energieffektivisering. Samarbetet är en del av Danones klimatpolicy, vilken anger att alla anläggningar som företaget är verksamt på ska vara koldioxidneutrala år 2050.   

Danone och Veolia, som båda är ledande på sin respektive marknader, är övertygade om att övergången till en cirkulär ekonomi är nödvändig. Nu har företagen inlett en allians kring gemensam forskning och utveckling av innovativa lösningar inom framförallt fyra områden: vattenanvändning, avfallshantering, hållbar jordbruksnäring och energieffektivisering.

Alliansen bygger på ett genuint samarbete i vilket bägge sidor bidrar med kunskaper i syfte att uppnå gemensamma värden. Prioriterade områden är tillgång till och hushållning av vatten, samt hållbar hantering av plastförpackningar. Åtgärder som väl överensstämmer med det långsiktiga målet om minimalt koldioxidutsläpp.
Särskilda projekt har redan identifierats i Frankrike och andra länder. Med start nästa år ska samarbetet gradvis spridas i Danones övriga verksamhet utifrån erfarenheter från olika pilotprojekt. En del av dessa kretsar kring utvecklingen av anläggningar med optimal vattenåtervinning och utformningen av produktionsenheter för återvunnen plast för att säkerställa tillgången till råvara. Andra projekt inom cirkulär ekonomi är planerade. Bland annat utvinning av biogas ur gödsel och bioavfall från produktionen, samt optimerad energianvändning genom användning av alternativa energikällor.

PDF
Danone and Veolia join up to meet the challenge of climate change (43.89 KB)

Den fullständiga pressreleasen hittar du här eller i infogad fil.