Köpcentret som vågar tänka annorlunda med sopsorteringen

Kungälvsposten skriver om Kongahälla köpcenter som hanterar butikernas avfall på ett unikt sätt - med Veolias hjälp.

“Köpcentret har valt ett annorlunda sätt att ta hand om sitt avfall. Istället för att låta butiker själva ta sitt skräp till återvinningsrummet, hämtar miljövärdar upp soporna direkt i butiken alla vardagar.

- Vi testar att tänka annorlunda, och där är vi är ganska unika. Jag har arbetat på tre köpcentrer tidigare, och ingen tog hand om sophanteringen på det här sättet. Det är spännande att se vad det leder till, säger Albert Aguilar, centrumchef på Kongahälla center. “

Veolias miljövärdar Peter Andersson och Nikola Popovic berättar för tidningen:

Vi står i startgroparna när alla butiksgaller åker upp klockan 10, där står en hög med sopor innanför. Vi gör det för att underlätta och det handlar mycket om att bygga upp en relation med butikerna och se vad de vill ha hjälp med att slänga. Hyresgästerna ska fokusera på kunden, och inte på avfallshanteringen. Många är också glada att få det här besöket.

Positiva reaktioner hörs från butikerna om sophanteringsservicen. En av butikscheferna berättar:

- Det sparar jättemycket tid för oss. Vi samlar skräp i butiken. Peter eller Niko hämtar varje vardag, och det är roligt när de kommer förbi, så det är positivt från båda håll.

Miljövärdarna från Veolia tar hand om och sorterar alla fraktioner utom matavfall som kommunen själv tar hand om. Med genomskinliga sopsäckar blir det lätt att se vad de innehåller. All sortering sker på köpcentrets återvinningscentral med miljörum och komprimator där brännbart och wellpapp slängs.

“- Här sorteras mjukplast, batterier, metall, elektronik, skrot, sprayburkar, trä, glas, träpallar, matavfall - allt som kan hanteras, säger Peter Andersson och visar ett klanderfritt rent och välorganiserat soprum. “

Artikeln publicerades 11 juni av Kungsälvsposten

Här kan du läsa mer om Veolias återvinningstjänster för detaljhandeln.