Lassila & Tikanoja Abp förvärvar Veolias FM-verksamhet i Sverige

Det finska företaget Lassila & Tikanoja Abp (L&T) har idag slutfört förvärvet av Veolias svenska verksamhet för fastighetstjänster (FM). Affären offentliggjordes i juni i år och har nu fått godkännande av Konkurrensverket. Genom köpet befäster L&T sin närvaro på den svenska marknaden.

L&T FM AB blir nu ett av de ledande serviceföretagen inom fastighetsteknik i Sverige. Företaget erbjuder ett brett utbud av tekniska servicetjänster inom fastighetsteknik, till exempel underhåll av elsystem i drift, förbättrande och förebyggande underhåll av elsystem, service och underhåll av VVS- och fastighetstekniksystem samt energieffektivisering. Företagets huvudsakliga kundsegment inom fastighetsteknik är sjukhus, den offentliga sektorn och kommersiella fastighetsägare.
 
– Genom förvärvet förstärker vi vår position ytterligare inom fastighetstekniska tjänster i Sverige, som är den marknad för fastighetsservice som växer snabbast i Norden. Våra medarbetare i Sverige står för hög kompetens och expertis i komplexa tekniska miljöer, till exempel sjukhus. Vi vill dra nytta av dessa välfungerande lösningar även i Finland, särskilt inom sjukhus- och kommunsektorn, så att våra kunder kan utföra underhåll av sina fastigheter på ett energieffektivt och ansvarsfullt sätt, säger Lassila & Tikanojas CEO Pekka Ojanpää.

– Vi är glada över att få bli en del av L&T och få vara med om att lyfta företagets affärsverksamhet i Sverige till nästa nivå, säger nya bolaget L&T FM AB:s vd Erik Sundström, tidigare vd för Veolia FM.

Efter företagsförvärvet erbjuder L&T fastighetsteknik-/städ- och stödtjänster i Sverige och sysselsätter cirka 1200 personer. Verksamheternas totala omsättning i Sverige kommer att uppgå till 125 miljoner euro. L&T är ett finskt serviceföretag, noterat på Nasdaq Helsinki, och specialiserat på miljövård samt på underhåll av fastigheter och anläggningar. 

År 2016 uppgick Veolia FM’s omsättning till 952 miljoner svenska kronor (102 miljoner euro) och bolaget har 580 anställda.

För mer information:
CEO Pekka Ojanpää, tfn +358 10 636 2810
Ekonomichef Timo Leinonen, tfn +358 400 793 073
Vd Erik Sundström, tfn +46 8 550 500 12

Om Lassila & Tikanoja
Lassila & Tikanoja är ett serviceföretag med målet att omvandla konsumtionssamhället till ett effektivt återvinningssamhälle. I samarbete med våra kunder minskar vi avfallsmängderna och förlänger fastigheternas livslängd, styr material för återanvändning samt minskar användningen av råmaterial och energi. Vi hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och skona miljön. Tillsammans skapar vi välfärd och arbetsplatser. L&T finns i Finland, Sverige och Ryssland. L&T:s omsättning år 2016 var 661,8 miljoner euro och bolaget sysselsätter 8 500 personer. L&T är noterat på Nasdaq Helsinki.