Neste, Veolia och Borealis planerar nytt kraftvärmeverk i Porvoo, Finland

PRESSMEDDELANDE

Kilpilahtis petrokemiska företagskluster i Porvoo, Finland. © Borealis

Neste, Veolia och Borealis har kommit överens om att bilda ett joint venture-bolag för byggandet av ett nytt kraftvärmeverk för produktion och leverans av processånga till Nestes raffinaderi och Borealis petrokemiska anläggning i Porvoo, Finland.

Joint venture-bolaget, Kilpilahti Power Plant Limited (”KPP”) kommer att ägas till 40 procent vardera av Neste och Veolia, och till 20 procent av Borealis. Neste bidrar med sin kapitalandel i KPP genom att överföra det befintliga kraftverket. Arrangemangen kring finansieringen väntas vara klara under första kvartalet 2016.

”Vi har förenat våra styrkor för att bygga det här moderna kraftverket. Från och med 2018 och framåt kommer dess kunder ha tillgång till en säkrare, effektivare och framförallt renare kraftkälla," säger Matti Lehmus, EVP Oil products vid Neste Corporation.

KPP kommer att bygga fyra nya ång- och elkraftsanläggningar med en termisk kapacitet på 450 megawatt och en elektrisk kapacitet på 30 megawatt. Det huvudsakliga bränslet kommer att utgöras av restprodukter från raffinaderiet, främst asfalten, samt av naturgas. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 400 miljoner euro, varav uppskattningsvis 350 miljoner euro går till det nya kraftverket. Det nya kraftverket kommer att följa de senaste miljöbestämmelserna, däribland EU-kommissionen direktiv om industriutsläpp (IED), och förväntas vara i drift under 2018.

”Detta joint venture kommer att leverera en säker och pålitlig energiförsörjning, och stödja den hållbara utvecklingen av vår anläggning i Porvoo," säger Markku Korvenranta, Borealis Executive Vice President Base Chemicals. "Det nya kraftverket kommer att säkerställa en långsiktig, tillförlitlig energiförsörjning av vår verksamhet i Borgå på konkurrensmässiga villkor."

Veolia Services Suomi Oy, ett dotterbolag till Veolia Nordic AB, kommer att ta över driftpersonalen på det befintliga kraftverket från Neste, samt ingå ett tjugoårigt drift- och underhållskontrakt med KPP till ett uppskattat värde av 350 miljoner euro.

”Samarbetet med Neste och Borealis utgör en milstolpe för Veolia på den finländska och nordiska energitjänstmarknaden – och visar attraktionskraften i vår affärsmodell och vårt tekniska och operativa know-how," säger Mikael Jansson, CEO Veolia Nordic. ”Neste och Borealis är ledande företag inom sina respektive branscher. Vi är stolta över att få förtroende att ansvara för energiförsörjningen av deras anläggningar i Porvoo."

Neste tillkännagav sin avsikt att ersätta det nuvarande kraftverket för första gången i maj 2013. Borealis och Veolia tillkännagav båda det planerade joint venture-bolaget för första gången i oktober 2014.

Neste Corporation
Kaisa Lipponen, Director, Corporate Communications
Further information:Jussi Hintikka, Head of Utility Management, Neste, tel. +358 50 458 4799

Media contact Veolia: 
Per Andersson, Communication Officer, VEOLIA NORDIC, tel. +46 (0)72 740 55 02,
[email protected]

Media contact Borealis
Kerstin Meckler, Director Communications, tel. +43 (0)1 22 400 389 (Vienna,
Austria), [email protected]

Neste is a forerunner in oil refining and renewable solutions. We offer our customers cleaner traffic solutions and industrial products based on cutting-edge research. We are the leading producer of renewable diesel in the world, with an annual production volume of more than 2 million tons. We are also the world's largest producer of renewable fuels from waste and residues. Our sustainable practices have received recognition in the Dow Jones Sustainability World Index and the Global 100 list of the world's most sustainable companies. In 2014, our revenue amounted to EUR 15 billion. Neste shares are listed on NASDAQ Helsinki. Cleaner traffic, energy and life are moved forward by 5,000 professionals. Learn more at neste.com.

Borealis är en ledande leverantör av nyskapande lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Med huvudkontor i Wien i Österrike bedriver Borealis verksamhet i mer än 120 länder samt har cirka 6 500 anställda. Omsättningen uppgick 2014 till 8,3 miljarder euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen, där återstående 36% ägs av OMV, ett integrerat, internationellt olje- och gasföretag. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).