Industriella saneringstjänster vid Preems anläggningar  |  Veolia Sverige

Preem förlänger med Veolia

Vi är stolta över det fortsatta förtroendet att utföra industrisaneringstjänster på Preems anläggningar i Göteborg och Lysekil.
I dagarna blev det klart att Preem förlänger avtalet med Veolia i ytterligare två år. Uppdraget omfattar allt från sanering av oljetankar till asbestsanering och rengöring av värmeväxlare och kylar. Avtalet möjliggör också för Preem att göra avrop på tjänster från Veolia på samtliga depåer i Sverige.

Det förnyade förtroendet av Preem är väldigt glädjande. Vår personals fantastiska arbete och servicekänsla har möjliggjort denna förlängning och utökning av avtalet. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Preem poängterar Håkon Vist, CEO Veolia Nordic.

Preem får med avtalet tillgång till Veolias tjänsteutbud inom industrisanering. Ett gott underhåll säkrar optimal drift av anläggningen. Det ger stora fördelar för effektiviteten och minskar risken för onödiga och oplanerade produktionsstopp. En väl omskött utrustning minskar även åtgången på energi och andra resurser. Det är bra utifrån ett kostnadsperspektiv  och ur miljösynpunkt. 

Läs gärna mer om Veolias tjänster inom industrisanering. 


Veolia är världsledande inom resurshantering. Med nära 171 000 anställda världen över utformar och tillhandahåller vi lösningar inom energi, vatten och återvinning som bidrag till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. Vi hjälper städer och industrier att hantera, optimera och göra det bästa av sina resurser för att främja övergången mot en cirkulär ekonomi. Vår globala omsättning uppgick 2019 till 27,18 miljarder euro. I Norden har Veolia omkring 1 200 anställda med verksamhet i Sverige, Norge och Finland och omsatte 3,6 miljarder kronor under 2019.