STEP och Norilsk Nickel bygger ny biobränslepanna i Finland

Norilsk Nickel Harjavalta Oy (NNH) och Veolia Nordens finska dotterbolag Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy har avtalat om att installera en ny 30 MW pannanläggning i Harjavalta Industripark.

Den nya pannanläggningen kommer när den är klar i januari 2016 årligen producera cirka 220 000 MWh ånga till Norilsk Nickels verksamhet i industriparken. Den kommer att eldas med träpellets med flytande naturgas som reservbränsle, och därmed ersätta industriparkens användning av fossila bränslen med biobränslen.

– Tack vare den här investeringen kommer den termiska energi vi använder till största del att produceras med hjälp av förnybart, inhemskt bränsle, vilket medför en betydligt mindre klimatpåverkan från vår verksamhet. Den nya ångpannanläggningen säkerställer energiförsörjningen av fabriken och möjliggör även en ökning av vår produktion. Dessutom kommer vi att i samarbete med STEP investera i implementeringen av lösningar som möjliggör användning av flytande naturgas i vår energiproduktion. Tack vare vårt långsiktiga energipartnerskap kan vi nu genomföra ett bioenergiprojekt som minskar vårt beroende av fossila bränslen och sänker våra energikostnader i det långa loppet, säger Joni Hautojärvi, vd Norilsk Nickel.
 

– Investeringen, som är baserad på STEP:s partnerskapsmodell, är ett viktigt steg mot hållbara energilösningar i Harjavalta Industripark. Den är en del av en långsiktig strategi som har genomförts inom ramen för vårt samarbetsavtal som tecknades 2000, vilket har optimering av våra kunders energikostnader som ett av de viktigaste målen. Den nya anläggningen i Harjavalta är ytterligare ett bevis på vår partnerskapsmodells funktionalitet när det gäller energiprojekt, säger Tomi Ihalainen, vd STEP.

Väl färdig kommer den nya pannanläggningen minska industriparkens beroende av tung eldningsolja med motsvarande 520 tankbilsleveranser per år. Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen förväntas minska med 70 000 ton per år.
Uppförandet av den anläggningen innebär cirka 150 arbetstillfällen. Den efterföljande driften kommer att sysselsätta två STEP-anställda och 25 personer i bränsleleveranskedjan. Investeringen överstiger 13 miljoner euro. Planeringen av anläggningen är redan påbörjad och byggnationen förväntas starta i sommar.
 
För ytterligare information:
Joni Hautojärvi, vd Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Tel: +358 50 384 3608, E-mail: [email protected]

Tomi Ihalainen, VD Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Tel:  +358 44 701 2315, E-mail: [email protected]
 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy är en mångsidig tillverkare av nickelkemikalier och metall som är verksam i Satakuntaregionen. Tack vare modern teknologi, gedigen forskning och utveckling är Norilsk Nickel Harjavalta ett av världens ledande nickelraffinaderier. www.norilsknickel.fi

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy erbjuder hållbara energilösningar för industrikunder genom partnerskap. Kundernas behov, energieffektivitet och skräddarsydda lösningar är viktiga prioriteringar i företagets samtliga energilösningar, som kombinerar lokal och internationell expertis. STEP är ett joint venture ägt av Pori Energia(66 %) och Dalkia(34 %). www.stepenergy.fi