Veolia behandlar giftigt avloppsvatten i Tianjin

Veolia har fått i uppdrag att behandla 1 100 ton avloppsvatten som förgiftades i samband med de dödliga explosionerna i den kinesiska staden Tianjin.

Den 12 augusti började ett lager i Tianjin brinna på grund av de omfattande explosionerna i staden. Lagret innehöll 700 ton av det mycket giftiga ämnet natriumcyanid, vilket ledde till att cyanidnivåer upp till 28,4 gånger högre än normalt förekom i vattnet nära katastrofområdet.

Tre dagar senare fick Veolia, som bedriver omfattande verksamhet i Tianjin sedan 1997, i uppdrag av de kinesiska myndigheterna att behandla och neutralisera totalt 1 100 ton förorenat vatten. Veolia levererar sedan tidigare dricksvatten till över tre miljoner människor i Tianjin, samt behandlar farligt avfall från stadens hamn och avloppsvatten från ett industriområde.
 
Läs mer om uppdraget och Veolias verksamhet i Tianjin här.