Veolia fortsätter att upprätthålla sina kundåtaganden

Veolia kommer att fortsätta att utföra sina avtalade åtaganden hos samtliga kunder. För att säkerställa att vår leverans kan fortgå har vi i samband med virusutbrottet aktiverat vår krishanteringsplan.

I samtliga nordiska länder samarbetar våra team för att säkra våra leveransåtaganden, beaktat de olika restriktioner som implementeras i de olika nordiska länderna.

Veolia har bred erfarenhet av att leverera essentiella tjänster till industrin och samhället även i krislägen. Tack vare vår mångåriga erfarenhet och hängivna personal fortsätter vi att utföra våra uppdrag hos våra kunder. 

Vi kommer att fortsatt ha en nära dialog och omgående meddela utifall våra tjänster på något sätt skulle påverkas av nya restriktioner eller andra förändringar, relaterat till den pågående pandemin. 

Vårt fokus är att fortsätta leverera enligt avtal hos samtliga våra kunder.
 
Vänliga hälsningar

Håkon Vist
CEO Veolia Nordic