Veolia förvärvar verksamheten inom Ferroweld i Slottshagen AB

Från och med 2016-07-01 övertar Veolia, genom det helägda dotterbolaget Ferroweld i Östergötland AB, Ferroweld i Slottshagen AB. 

- Förvärvet innebär att vi skapar en lokal plattform för expansion i Östergötland och angränsande län, en region under stark utveckling med stora tillväxtmöjligheter. Ferrowelds samlade kompetens och erfarenhet inom projekt- och servicetjänster, för bland annat industrier, energi- och vattenreningsanläggningar och fastigheter, utgör en utmärkt plattform för tillväxt. Vi förstärker Ferroweld och gör Veolias tjänsteutbud tillgängligt lokalt – ett tjänsteutbud som är utformat för att bidra till stärkt konkurrenskraft och fortsatta framgångar för såväl befintliga som nya kunder, säger Mikael Jansson, koncernchef för Veolia i Norden och vd för Veolia Sverige AB.      

- Veolias tyngd och det breda tjänsteutbudet innebär fantastiska möjligheter för våra nuvarande kunder. Jag ser verkligen fram emot min nya roll som ansvarig för den operativa verksamheten inom Ferroweld i Östergötland AB, säger Dan Carlgrip, tidigare ägare.