Veolia Foundation och Läkare Utan Gränser i partnerskap

Läkare Utan Gränser och Veolia Foundation har idag ingått ett flerårigt forsknings- och innovationspartnerskap inom områdena energi, avfall, avloppsvatten och dricksvatten.

Partnerskapet syftar särskilt till att minska organisationens energianvändning, samt undersöka möjligheten att utveckla förnybara energikällor, framförallt solenergi, för att göra organisationens fältanläggningar energioberoende.

PDF
Veolia Foundation och Läkare Utan Gränser i partnerskap (199.18 KB)
Förutom ekonomiskt stöd kommer Veolia Foundation tillhandahålla expertis från Veoliaforce-nätverket för att hjälpa Läkare Utan Gränser med dess forsknings- och innovationsprojekt, särskilt kring energi.

Mer Information om Veolia Foundation hittar du här.