Veolia har ökat sitt ägande i STEP

Veolia Nordic AB har ökat sitt innehav i STEP Oy, koncernens finska dotterbolag som är ett joint venture med Pori Energia.

Genom en riktad nyemission beslutad 17 juli, där båda bolagen tecknade nya aktier, ökade Veolia sitt innehav från 34 till 51 procent.
Nyemissionen är en del av finansieringen av STEPs investering i en ny biobränsleanläggning i industriparken i Harjavalta, en ny 30 MW pelletspanna med ett investeringsvärde på över 13 miljoner euro.

I och med förändringarna i aktieinnehavet blir Veolia Nordic STEPs moderbolag, men ett fortsatt intressebolag för Pori Energia. Förändringarna har ingen inverkan på tjänsterna som STEP tillhandahåller sina kunder och samarbetspartners.
 
För ytterligare information:
Tomi Ihalainen, vd Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Tel +358 44 701 23 15