Veolia i waste-to-energy-avtal värt 240 miljoner euro

Veolia har fått i uppdrag att bygga och driva en ny anläggning för avfallsförbränning i La Chapelle-Saint-Luc, sydost om Paris. Anläggningen kommer att producera 41 GWh el och 60 GWh termisk energi per år, vilket motsvarar el- och fjärrvärmebehovet hos 50 000, respektive 9 000 invånare.

Beställare är regionen Aubes renhållningsmyndighet (SDEDA) som valde Veolia tack vare företagets fokus på cirkulär ekonomi och återvinning. 60 000 ton avfall kommer årligen processas i den nya anläggningen för att producera  el och värme i enlighet med senaste tekniska och miljömässiga standarder.  
Projektet är ett exempel på tillämpningen av Frankrikes lagstiftning om en energiomställning för grön tillväxt, som har som mål att andelen förnybar energi ska öka med 32 procent fram till 2030, och att mängden avfall till deponi ska minska med 50 procent fram till 2025. Veolia ska bygga och sedan driva anläggningen i tjugofem år, ett uppdrag värt cirka 240 miljoner euro.

Fullständig pressrelease