Veolia och Yara i partnerskap

för att sätta fart på den cirkulära ekonomin i Europa

Veolia och Yara har skrivit under ett avtal för att tillsammans utveckla den cirkulära ekonomin i Europas livsmedels- och jordbrukskedjor. Genom att återföra näringsämnen till näringskedjan kan effektiva och hållbara “näringsloopar” skapas.

Partnerskapet integrerar Veolias kunnande om hantering av biologiskt material och den allt mer ökande tillgången till stora volymer återförbara näringsämnen, med Yaras expertkunskaper kring växtnäring och framställning av mineraler och gödningsmedel. Tillsammans kopplar företagen ihop början och slutet på den linjära kedja som dagens livsmedelsframställning utgör. Vi skapar helt enkelt cirkeln för de livsnödvändiga näringsämnena som annars går förlorade.

Flera initiativ
Veolia och Yara siktar redan på att ha flera nya initiativ i full drift vid 2024. Däribland lansering av nya gödningsmedelsprodukter och i flera stora Europeiska städer ska anläggningar för återföring av näringsämnen startas upp.

Nya regler öppnar upp marknaden
Flertalet EU-länder inför tuffa regler för att reducera avfall och utsläpp och göra återföring av näringsämnen obligatoriskt. Därtill skapar nya European Fertilizer Regulation (NFR) incitament för att använda återförda näringsämnen i nya vänxtnäringsprodukter. De nya reglerna kommer att tillgängliggöra stora volymer återvinningsbara näringsämnen som kan användas som gödningsmedel i jordbruk.  

Den ekonomiska potentialen i återvinning av näringsämnen för gödningsmedel är enorm. Den nya marknadspotentialen kan vara upp till 2 miljarder euro. 

Bjuder in andra aktörer till allians
Veolias och Yara samarbete är ett viktigt steg framåt. Men en mer fundamental omstrukturering av livsmedelsnäringskedjan behövs. Därför bjuder företagen in andra företag, jordbruksorgan, livsmedelstillverkare, handlare och andra aktörer inom olika spektran av avfallsflöden - inklusive myndigheter och kommuner - för att ingå i en allians: The Nutrient Upcycling Alliance. Alliansen ska jobba för och implementera ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem i EU, genom att utveckla konkreta, affärsdrivna projekt.  


Läs mer på: https://www.veolia.com/en/newsroom/communiques-de-presse/veolia-and-yara-partner-propel-european-circular-economy