Veolia och Yara i partnerskap

för att sätta fart på den cirkulära ekonomin i Europa

Veolia och Yara har skrivit under för att tillsammans utveckla den cirkulära ekonomin i Europas livsmedels- och jordbrukskedjor. Genom att återföra näringsämnen till näringskedjan kan effektiva och hållbara “näringsloopar” skapas.

Partnerskapet för samman Veolias kunnande om hantering av biologiskt material och den ökande tillgången till stora volymer återförbara näringsämnen, med Yaras expertkunskaper kring växtnäring och framställning av mineraler och gödningsmedel. Tillsammans kopplar företagen ihop början och slutet på den linjära kedja som dagens livsmedelsframställning utgör. Vi skapar helt enkelt cirkeln för de livsnödvändiga näringsämnena som annars går förlorade.

Flera initiativ
Veolia och Yara siktar redan på att ha flera nya initiativ i full drift vid 2024. Däribland lansering av nya gödningsmedelsprodukter och i flera stora Europeiska städer ska anläggningar för återföring av näringsämnen startas upp.

Nya regler öppnar upp marknaden
Flera EU-länder inför tuffa regler för att reducera avfall och utsläpp och göra återföring av näringsämnen obligatoriskt. Dessutom skapar nya European Fertilizer Regulation (NFR) incitament för att ta tillvara och återföra återvunna näringsämnen in i nya växtnäringsprodukter. De nya reglerna kommer att tillgängliggöra stora volymer återvinningsbara näringsämnen som kan användas som gödningsmedel i jordbruk.  

Den ekonomiska potentialen i återvinning av näringsämnen för gödningsmedel är enorm. Den nya marknadspotentialen kan vara upp till 2 miljarder euro. 

Bjuder in andra aktörer till allians
Veolias och Yaras samarbete är ett viktigt steg framåt. Men en fundamental omstrukturering av livsmedelsnäringskedjan behövs. Därför bjuder Veolia och Yara in andra aktörer - företag, jordbruksorgan, livsmedelstillverkare, handlare, myndigheter och kommuner - för att ingå i en allians: The Nutrient Upcycling Alliance. Alliansen ska jobba för och implementera ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem i EU, genom att utveckla konkreta, affärsdrivna projekt.  


Läs mer på: https://www.veolia.com/en/newsroom/communiques-de-presse/veolia-and-yara-partner-propel-european-circular-economy