Veolia övertar Sandviks verksamhet för maskin- och plåtbearbetning i Sandviken

Från vänster: Lars-Rune Thorsell, Affärsområdeschef Basindustri Veolia Sweden, Håkon Vist, Koncernchef Veolia Norden, Ulf Öhnfeldt, Site chef Sandvik, Sandviken, Claes Åkerblom CFO SMT, samt Petter Eriksson Senior Project Manager SMT. Foto: Ulrika Porath
 Veolia har fått förtroendet att överta Sandviks interna verksamhet för maskin- och plåtbearbetning i Sandviken. Verksamhetsövergången omfattar maskiner och utrustning, samtidigt som samtliga av de 39 berörda Sandviksanställda erbjuds anställning hos Veolia. I och med detta etablerar sig Veolia lokalt i Sandviken och förstärker sin position inom regionen.

Ulf Öhnfeldt, chef Site Sandviken, på Sandvik säger att: ”valet av Veolia grundar sig på att Veolia har viljan och förmågan att utveckla verksamheten till en modern och konkurrenskraftig mekanisk verkstad som prioriterar personalens hälsa och säkerhet samt kan utvecklas inom flera områden gentemot Sandvik”.              
 
– Vi är glada för det förtroende Sandvik har gett oss. Verksamheten för maskin- och plåtbearbetning har en stor potential framöver och vi ska utveckla verksamheten affärsmässigt på en öppen marknad med kunden i fokus. Detta innebär att vi satsar på utveckling av vår personal, maskinpark samt att även expandera verksamheten utanför Sandvik, säger Håkon Vist, koncernchef för Veolia i Norden.

Håkon Vist betonar också att detta blir en ny lokal plattform för Veolia i regionen för vidareutveckling av företagets totala erbjudande inom energi, vatten, återvinning och underhåll gentemot industrier, i en region som är strategisk mycket viktig för en fortsatt expansion i Sverige.  

Överlåtelsen sker 1 december 2017