Veolia vinner energitjänstkontrakt värda 864 miljoner euro

Tre nya avtal befäster Veolias position som energitjänstleverantör i Kina. Avtalen rör en bred uppsättning tjänster till tre olika kinesiska industriföretag, där fokus ligger på effektivisering och utveckling i linje med Kinas nya miljöstandarder. 

Läs mer om de nya avtalen