Mobil ventilation kyler ner dina pann eller andra varma system | Veolia Sverige

Mobil ventilation – avkylningsprocesser

Vid pannrengöring eller arbeten med andra varma system minskar vi avkylningstiden. Produktionen kan då snabbare komma igång. Att vårt ventilationssystem är mobilt gör att du får det precis där det behövs. 

Vår mobila ventilation kyler ner dina system inför service. Det går snabbare än om systemet svalnar av sig själv vilket gör att stilleståndet reduceras. Avkylningsprocessen beslutas i dialog med er så att vi hittar rätt process till ert behov. Exempelvis kan nedkylningsprocessen kopplas till en panna som ska rengöras, och som annars tar flera dagar att kyla ned.

Reducerar stillestånd
Säkerheten först!
Förbättrad arbetsmiljö

Systemet är utvecklat för extrema situationer och kan också användas vid rivning, även vid asbestrivning, för att vädra ut vattenånga eller skapa ett under- eller övertryck i utrymmen. Vid pannrengöring eller när varma system behöver kylas minskar vårt system tiden för avkylning och därmed den totala stilleståndstiden. 

Vill du veta mer om vår mobila ventilation? Kontakta Christer Hedberg i norra Sverige på 070 315 14 48 på eller skicka e-post till [email protected].

Du kan också kontakta Magnus Lundh i södra Sverige på 070 814 00 61 eller skicka e-post till [email protected]

Hur utför vi mobil ventilation?

Reducerar stillestånd

Med vårt mobila ventilationssystem kyls varma system ned vilket gör att stopptiden förkortas.  

Säkerheten först!

Vi har tuffa säkerhetskrav och garanterar att luftrengöringen görs på ett korrekt och effektivt sätt. Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet inom industrin och garanterar att vi uppfyller alla miljökrav. Se certifieringar

Förbättrad arbetsmiljö

Vi använder vår mobila ventilation för att rena luften från avgaser eller damm vilket därmed förbättrar arbetsmiljön. 

Kontakt

Christer Hedberg | Regionschef
Industrisanering Norr

+46 (0)70 315 14 48

e-post: [email protected]

 

Magnus Lundh | Regionschef
Industrisanering Syd

+46 (0)70 814 00 61

e-post: [email protected]