Mobil ventilation – luftrengöring

Stillestånd orsakade av förorenad luft kan bli kostsamma. Vårt egenutvecklade luftrengöringssystem hjälper dig att minimera driftstoppen.

Vårt mobila luftreningssystem rengör luften vid exempelvis blästring eller när avgaser behöver vädras ut. Tekniken effektiviserar sandblästring eftersom den suger ut allt damm, vilket innebär att vi inte behöver vänta på att dammet lägger sig innan arbetet kan fortsätta. Luften blir ren snabbt, vilket också ger en bättre arbetsmiljö. 

Effektivare rengöring
Bättre arbetsmiljö
Säkerheten först!

Systemet kan också användas vid rivning, inklusive asbestrivning, för att vädra ut vattenånga eller skapa  under- eller övertryck i utrymmen. Vid pannrengöring eller när varma system behöver kylas minskar vårt system tiden för avkylning och därmed den totala stilleståndstiden. 

Vi hartuffa säkerhetskrav och garanterar att allluftrengöring görs på ett korrekt och effektivt sätt. Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet inom industrin och vi garanterar att alla miljökrav uppfylls.

Vill du veta mer om vår mobila ventilation? Kontakta Christer Hedberg i norra Sverige på 070 315 14 48 på eller skicka e-post till [email protected].

Du kan också kontakta Magnus Lundh i södra Sverige på 070 814 00 61 eller skicka e-post till [email protected]

Hur fungerar vår mobila ventilation?

Vårt egenutvecklade mobila ventilationssystem A27 renarmiljö och luft vid mer extrema och tillfälliga förhållanden. Systemet kan till exempel användas i samband med luftrengöring vid blästring, asbestrivning, och rivning. A27 kan också användas för att skapa under- eller övertryck i utrymmen, vid avkylningsprocesser eller för att vädra ut vattenånga och rökgaser. Luften blir ren snabbt och förbättrar arbetsmiljön.

Reducerat stillestånd och effektivare rengöring

Med hjälp av vår mobila ventilation suger vi ut damm eller andra luftföroreningar i samband med exempelvis sandblästring. Ventilationen suger ut föroreningen till vår maskin. Detta innebär att damm eller andra luftföroreningar försvinner snabbt och effektivt och förkortar därmed stilleståndet eftersom vi kan ta upp arbetet snabbare igen istället för att vänta tills dammet lägger sig. I Ventilationen finns filter som samlar upp allt damm som vi sedan transporterar till en deponi.

När vi använder maskinen vid kylning kopplar vi ventilationen till systemet som behöver kylas ner. Kall luft trycks in i pannan vilket gör att denkallnar snabbare än om den skulle kyla ner själv vilket förkortarstilleståndet.

Systemet kan till exempel användas i samband med luftrengöring vid blästring, asbestrivning, och rivning. Ventilationen kan också användas för att skapa under- eller övertryck i utrymmen, vid avkylningsprocesser eller för att vädra ut vattenånga och rökgaser.

Förbättrad arbetsmiljö

Vi använder vår mobila ventilation för att rena luften från avgaser eller damm vilket därmed förbättrar arbetsmiljön. I Ventilationen finns filter som samlar upp allt damm som vi sedan kör tillsammans med sanden till en deponi.

Säkerhet först

Vi har tuffa säkerhetskrav och garanterar att luftrengöringen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet inom industrin och garanterar att rutinerna i rengöringsprocessen uppfyller alla miljökrav.

Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade och vi ser till ha särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner med tanke på utrustning, arbetsrutiner och operatörs kvalifikationer.

Kontakt

Christer Hedberg | Regionschef
Industrisanering Norr

+46 (0)70 315 14 48

e-post: [email protected]

 

Magnus Lundh | Regionschef
Industrisanering Syd

+46 (0)70 814 00 61

e-post: [email protected]