MOBIL VENTILATION OCH KYLNING

Mobil ventilation och kylning

MOBIL VENTILATION OCH KYLNING

Veolia erbjuder mobil ventilation med egenutvecklade mobila ventilationssystem med stor renings- och kylningskapacitet, t.ex. vid dammiga arbeten.

Vi använder systemet vid blästringsarbeten som pannrengöring eller vid rivning. Systemet används för att skapa under- eller övertryck i utrymmen, vid avkylningsprocesser eller för att vädra ut vattenånga och rökgaser.

 

 

VEOLIAS MOBILA VENTILATION OCH KYLNING

Våra aggregat finns över hela Sverige vilket innebär att vi snabbt kan vara på plats när du behöver oss. Vi använder utrustningen för att bland annat göra våra arbeten mer effektiva och säkra, men de går också att hyra separat vid behov.

Behöver ni pannrengöring eller har varma system som behöver kylas kan vi minska tiden för avkylning med vår mobila ventilation och därmed den totala stilleståndstiden.

Utrustningen för mobil ventilation används också för att bereda arbetsmiljön vid dammiga arbeten när våra kunders utrustning är ur funktion eller avstängd vid stopp.

 

Mobil Ventilation Och Kylning

Huvudsakliga användningsområden för mobil ventilation

 • Luftrengöring vid blästring
 • Luftrengöring vid asbestsanering
 • Förbättrad arbetsmiljö vid bilning eller blästring i pannor
 • Vädra ut gaser eller ånga under stopp, reparationer eller olyckor
 • Skapa under- och övertryck för att möjliggöra arbeten på utrustning
 • Kylning och ventilering för att korta kyltider inför reparationer och underhållsstopp
 • Möjlighet att göra sektionering för samtidig service i olika sektioner i exempelvis en sodapanna

Fakta om vår mobila ventilation

 • ATEX – klassad'
 • Elanslutning 63 A
 • Luftflöde: 27 000 kubikmeter luft/timme
 • Stoftet som faller ut i filtreringsenheten matas ut med en slussmatare till en storsäck

Kontakta oss om du vill veta mer om våra ventilations- och kylningsaggregat. Om du vill se samtliga våra tjänster inom industrisanering finner du dem här.

Kontakta oss

Jörgen Pålsson

Telefon: 073 43 63 125

E-post: [email protected]

 

Ladda ner marknadsmaterial:

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!