Veolia i Norden

 

 

 

Välkommen att kontakta oss!

Veolia Nordic AB

Veolia Nordic AB är moderbolaget för Veolias verksamhet i Norden som har en omsättning per första september 2017 på 3,7 miljarder kronor och cirka 1 400 anställda. Verksamheten utgår ifrån 70 olika kontor i Sverige, Norge och Finland.

Veolia Sweden AB

Den svenska operativa verksamheten inom industri, anläggningsdrift och projekt. 

Veolia Recycling Solutions Sweden AB

Den svenska operativa verksamheten inom återvinning, i och med förvärvet av hela Hans Anderson Recycling inklusive intresseföretag som genomfördes 1/9 2017.

Veolia Norge AS

Den norska operativa verksamheten som arbetar med energiförsörjning, samt energi- och tekniska kringtjänster för industriella kunder.

Veolia Services Suomi Oy

Veolia Services Suomi Oy är baserat i Kilpilahti industriområde i Borgå, Finland och är ansvarigt för driften och underhållet av det befintliga kraftverket och det kommande kraftvärmeverket som är under konstruktion. Väl färdigt 2018 kommer det att ha en ångproduktionskapacitet om 450 Mw, liksom en elproduktionskapacitet om 30 Mw. Veolia Services Suomi Oy är ett helägt dotterbolag till Veolia Nordic AB.

STEP

Veolia äger 51 procent av det finska dotterbolaget som är ett joint venture med Pori Energia. Företaget levererar energi- och stödtjänster till industrikunder i Finland. www.stepenergy.fi

 

Våra värderingar

 

Här hittar hittar du våra certifikat och information om vårt verksamhetssystem

Ansvar
Var och en uppfyller sina åtaganden och gör det på ett säkert sätt.
 
Solidaritet

Vi stöttar varandra och tar hänsyn till vår omgivning. 

Respekt
Vi respekterar varandra och ser mångfald som en tillgång. 

Innovation
Vi utvecklar skräddarsydda lösningar som vi kontinuerligt förbättrar.

Kundfokus
Vi bygger långsiktiga partnerskap genom en aktiv dialog med våra kunder.