Möt Veolia

 

Det lönar sig att tänka i cirklar

Vi är specialister inom vatten, energi och återvinning. Och vi arbetar för en hållbarare värld genom att göra allt för att våra kunder ska spara så mycket som möjligt. Ofta på sätt som de inte ens kunnat föreställa sig. Man skulle kunna säga att vi är som en organism som lever i symbios med olika företag – med målet att så mycket som möjligt ska in i det cirkulärekonomiska kretsloppet.

Vi ser till att spillvärme inte spills. Att matrester blir värme. Att fabriker aldrig står stilla. Att överbliven pappersmassa blir biobränsle. Att återvinning blir till vinst. Alltsammans för att öka kundernas lönsamhet och driftsäkerhet – samtidigt som deras påverkan på miljön minskar.
 

Framgång sprider sig

Veolia startade som ett litet vattenföretag i Frankrike på 1800-talet. Idag finns vi över hela världen. Vi har vuxit genom åren, åt alla möjliga håll – vilket vi ser som ett kvitto på att vi gör nytta för dem som anlitar oss.

Från magi till vardagsmat

Projekten vi tar oss an är lika olika som våra kunders verksamheter. De närmare hundra  anställda på vår innovationsavdelning får jobba hårt. Men det gör det lättare att tänka nytt. Och då kan överbliven pappersmassa förvandlas till CO2-neutralt bränsle. Eller till ett naturligt alternativ till terpentin som ingår i parfym. 
 
Men lika ofta får vi vardagen att fungera. Vi fixar rent dricksvatten. Vi gräver ner gamla matrester så de blir biogas. Vi får värme och belysning att fungera energieffektivt på fabriker. Sådant som de flesta tar för givet så länge de fungerar.  
 

Hur mycket behöver du oss?

Vår expertis sträcker sig över flera områden. Och för vissa kunder räcker det att få hjälp inom något enstaka av dem. Men det är när vi kan ta ett helhetsgrepp som vi är till mest nytta.

Vissa kunder vill till exempel att vi går in och sköter driften hela  verksamheten. Då kan vi hjälpa till som ingen annan och garantera olika typer av besparingar. Eller lova att en anläggning inte drabbas av driftstopp.

Oavsett upplägg, går vi i och identifierar alla punkter där resurser går till spillo – och sätter rätt lösning på plats.