Veolia Sverige

Visselblåsare

Vi tycker att det är viktigt att vi uppmärksammas om det sker något inom Veolias verksamhet som kan bryta mot lagar och regler eller om något agerande från vår sida inte följer våra värderingar. Därför har Veolia ett verktyg där du kan rapportera händelser anonymt. Inkomna rapporter hanteras av en oberoende etisk kommitté med uppgift att följa upp den etiska efterlevnaden inom hela Veolia.

Visselblåsarverktyget "Veolias Ethics Alert" kan nås av alla i hela världen oavsett om man är anställd på Veolia eller ej. Verktyget är på engelska och den som rapporterar kan vara helt anonym.

Visselblasare

Nordisk visselblåsarkontakt

Vi har också en e-postadress som gör att du kan komma i kontakt direkt med Veolia Norden. E-postadressen går till vår nordiska etiska kommitté. Denna består av av HR Direktören, Chefsjuristen samt Compliance-ansvarig. Här har du inte samma möjlighet att vara helt anonym som när du rapporterar via “Veolias Ethics Alert”, men vi kan lättare och snabbare agera på det som rapporteras. 

Du kan kontakta oss direkt på [email protected] eller så kan du fylla i formuläret nedan. Samtliga inkomna händelser loggas och följs upp av kommittén. Du kan skriva på något av de nordiska språken eller på engelska. Om du vill läsa mer om lagen som reglerar och stödjer processen finns den här.

Fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med den nordiska etiska kommittén. Samtliga inkomna händelser loggas och följs upp av kommittén. Du kan skriva på något av de nordiska språken eller på engelska.
      

Dina uppgifter

Jag vill rapportera och informera om följande:

Oändligt antal filer kan laddas upp till detta fält.
Begränsning 256 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Submit action