Norrköping

Utanför Norrköping har vi en enhet specialiserad på licenssvetsning, rörmontage, tillverkning och montage av stålkonstruktioner, pump- och lagerbyten, samt reparationer. Därifrån servar vi kunder i hela södra Sverige som en komplett samarbetspartner - från idé till färdig lösning.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 3834-2 och SS-EN 1090-1 för att kunna erbjuda CE-märkta stålkonstruktioner enligt gällande stålnormer. Personalen har alla erforderliga utbildningar för att kunna göra säkra och effektiva arbeten, till exempel SSG, heta arbeten, säkra lyft, travers och mobila arbetsplattformar. Enhetens breda kompetens inom service och underhåll kombinerad med snabba ledtider innebär effektiv hjälp. 

Inom all industri betyder ett fungerande och kontinuerligt underhåll att verksamheten fungerar utan driftproblem. Vi säkerställer att er verksamhet fungerar som den ska – utan onödiga driftstopp. Varje samarbetsavtal inleds med en noggrann kartläggning av vilka behov och önskemål som finns. På så sätt skapar vi den optimala underhållsservicen för just din verksamhet.

Oavsett om det gäller planerade underhåll eller oväntade driftstopp finns vi alltid redo. Vårt journummer,  011-13 02 02, är bemannat 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan, året om.

Verksamheten gick tidigare under namnet Ferroweld och förvärvades av Veolia under 2016. 

Helhetslösningar inom samtliga teknikområden – utformning, planering och genomförande – i nära samarbete med våra kunder. Med vår kompetens och rutin kan vi erbjuda bland annat fortlöpande förbättringsförslag, snabb återkoppling, rapportering och analysering.


Processindustri
Vi har varit delaktiga i underhåll och uppbyggnaden av många olika processanläggningar runt om i Sverige. Svensk processindustri har ofta höga krav på renlighet, noggrannhet och driftsäkerhet, vilket vi har kunnat leverera. Vi har dessutom ofta haft ett helhetsåtagande i dessa projekt.

Läs gärna mer om hur Veolia jobbar med underhåll, projekt och verkstadstjänster.

Livsmedelsindustri
Vi erbjuder hela förloppet: från konstruktion och beräkning till svetsning och montering av både rör och tillhörande utrustning, såsom rörstöd, plattformar, trappor och räcken.

 • Kompletta rörinstallationer från projektering till färdigställande
 • Tillverkning/montage av plattformar/gretingar
 • Kompetenssvetsningar och rördragningar

Läs gärna mer om vilket värde Veolia som komplett partner kan tillföra er inom livsmedel.

Vi är SS-EN 1090-1-certifierade och erbjuder konstruktion, projektering, produktion och montering av alla typer av bärverk i stål, till exempel stålstommar till byggnader, plattformar, ingjutningsgods, trappor, räcken, pelare, balkar och stativ.

Vi utför alla typer av tillverknings- och servicearbeten på kraft- och värmeanläggningar. Vi kan även bistå med design och beräkning av process och system.

Exempel på uppgifter vi utför:

 • Panelbyten
 • Rosterrenoveringar och rosterbyten
 • Lagerbyten
 • Redlerarbeten
 • Rörinstallationer
 • Kompetenssvetsning
 • Mätutrustning – Installation
 • Förbättringsförslag
 • Löpande underhåll
 • Analyser
 • Prickindikeringar
 • Tjockleksmätningar
VVS
Vi utför service, löpande underhåll och nybyggnation. Exempel på arbeten vi utför:
 • Värmesystem
 • Felsökning
 • Vatten - Alla slags arbeten
 • Byte/montering av ventil på inkommande vatten
 • Vattenpumpsinstallationer
 • Konverteringar
 • Byte/installation vattenpumpar
 • Byte/installation av fjärrvärmecentraler
 • Entreprenader – Stora som små

VA
Vi står bland annat till tjänst med:
 • Processlösningar
 • Om- och tillbyggnader
 • Rördragningar
 • Maskininstallationer.

Marin
Vi har omfattande kompetens och erfarenhet inom underhåll i den marina sektorn.

Exempel på arbeten vi utfört på fartyg och båtar:

 • Generatorbyte
 • Vinteranpassning på däck
 • Rördragningar
 • Lagerbyten
 • Plåtskoning av lastytor
 • Bussningsbyten
 • Hydraulsystems arbeten
 • Pollartillverkning
 • UPS service
 • Motorreparationer
 • Elektriska installationer
 • Mobila generatorer
 • Svetsning i marin-aluminium
 • Kompetenssvetsning


Petroleum
Vi utför allt från cisternunderhåll och rördragningar till ventilbyten och tillverkning & montage av bärande stålkonstruktioner t.ex. plattformar, räcken och trappor. Exempel på arbeten vi utför:

 • Tillverkning/montage av plattformar/gretingar
 • Cisternarbeten - Insvetsning av studsar, bottenbyte, byte av mantelplåtar
 • Kompetenssvetsningar
 • Kompletta rörinstallationer från projektering till färdigställande