Nyhetsarkivet

Här hittar du nyheter från Veolias nordiska och internationella verksamhet.

Veolia kommer att fortsätta att utföra sina avtalade åtaganden hos samtliga kunder. För att säkerställa att vår leverans kan fortgå har vi i samband med virusutbrottet aktiverat vår krishanteringsplan.
100% återvinningsbara plastförpackningar och minst 25% återvunnet material i alla förpackningar vid 2025.