Veolia Sverige

Möt Veolia

På Veolia arbetar vi tillsammans med kommuner och företag för att de ska få ut så mycket som möjligt från sina resurser. Vårt fokus ligger på återvinning, vatten, energi och stödtjänster till industrin.  

Få ett snabbt grepp på vad Veolia är - ta del av vår film som kort och koncist beskriver vår verksamhet i Norden och det värde vi tillför våra kunder och samhället. 

Genom att optimera användning av resurser hjälper vi din verksamhet att spara pengar och minska sitt avtryck. Men lika ofta får vi vardagen att fungera. Vi ser till att människor får rent dricksvatten och värme. Samlar in och återvinner olika material eller sköter om industrins fastigheter och tekniska infrastruktur. Som kund har du tillgång till det stora företagets resurser med global närvaro, lång erfarenhet och forskningsavdelning. Samtidigt får du flexibiliteten och lyhördheten hos en lokal aktör.

 

Veolia i Norden

I Norden finns vi från Trelleborg till Kiruna, Oslo till Helsingfors – med ett nätverk av lokalkontor däremellan. Här erbjuder vi, utöver återvinning, energi och vatten även industriella servicetjänster. Fokus ligger på tekniska underhåll och projekt, industrisanering samt verkstadstjänster, där vi arbetar nära den svenska processindustrin.

Här i Norden omsätter vi 4 miljarder kronor och har 1 400 anställda, med Veolia Nordic AB som moderbolag. Vi finns representerade i Sverige, Finland och Norge. Läs mer om vår bolagsstruktur

För att fortsätta vara ett världsledande bolag inom hållbarhet måste vi ligga i framkant när det kommer till teknik, forskning, lagar och hur vi levererar kvalitet. Vi är certifierade vilket hjälper oss att säkerställa och ständigt utveckla vår leverans. Vi är till och med ett av de få företagen i Norden som är certifierade enligt ISO 55001 (asset management). Se våra certifikat

 

Veolias certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete.

Veolia är en komplett partner, vi hjälper till med allt från planering till genomförande av arbetet inom alla våra affärsgrenar vatten, energi, industrisanering och återvinning.  

Vår verksamhet är organiserad inom fyra verksamhetsområden. Veolias nordiska huvudkontor ligger i Stockholm på Hälsingegatan 47. Här sitter också ledningen. Läs mer om vår nordiska ledningsgrupp

Våra affärsområden

Technical Management


Vi sköter era fastigheter, utrustning och tekniska infrastruktur genom att optimera alla aktiviteter och strukturera allt underhåll. Vi analyserar, mäter och följer upp era behov för att minimera tidsåtgången vid underhåll och ser alltid till att alla resurser som krävs finns på plats.

Läs mer om vårt affärsområde  Technical Management 


Industrial Services


Vi hjälper er med allt från projekt och verkstadstjänster till underhåll och rengöring av teknisk utrustning, helt baserat på era behov och bransch. På så sätt tar vi hand om er utrustning på bästa möjliga sätt – vilket ger bättre effektivitet, mindre stilleståndstid och jämnare investeringsbehov.

Läs mer Veolias industritjänster


Utility solutions


Vårt mål är alltid att våra kunder ska få ut så mycket som möjligt av sina resurser. Så när vi arbetar med försörjning och distribution av vatten, värme och kyla utgår vi alltid från en nulägesanalys och ett cirkulärt helhetsperspektiv som inkluderar återvinning. Det gör att vi kan hitta alla utmaningar, förbättringsområden och möjliga synergier – och exempelvis se till att all spill- och överskottsvärme kommer till nytta.

Läs mer om vårt affärsområde Utility solutions


Recycling solutions

Att återvinna är inget som vi väljer längre. Alla gör det. Vi erbjuder våra kunder ett komplett serviceåtagande inom miljöområdet med tyngdpunkt på resursanvändningen och i Sverige finns vi från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

Det ska vara enkelt att återvinna. Därför ordnar vi allt det praktiska som till exempel utrustning, instruktioner och tömningsdagar.  Våra servicetjänster är så enkla att förstå, köpa och använda att du inte längre behöver avsätta värdefull arbetstid för återvinningen. Skulle det ändå vara något är vår support aldrig längre än ett klick eller telefonsamtal bort.

Läs mer om hur vi jobbar med återvinning

 

Veolia i världen

Veolia är ett av världens ledande miljöföretag med över 170 000 anställda över hela världen. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att de ska få ut så mycket som möjligt av sina resurser – med fokus på lösningar inom återvinning, industriservice, vatten och energi som bidrar till en hållbar utveckling för samhällen och industrier.

Veolia Environnement SA är noterat på parisbörsen (Euronext: VIE) och 2017 omsatte koncernen 25,12 miljarder Euro (30,1 miljarder USD).

Veolia startade i Frankrike under mitten av 1800-talet som ett vattenledningsföretag och under många år försåg vi hela Paris med rent vatten. Att ta till vara på och rena vatten är fortfarande en del av det vi gör, men vi har breddat vår horisont och numera arbetar vi med att tillvarata alla möjliga resurser. Och idag är vi världsledande inom såväl vatten som energi och återvinning.

Water

Leverans av dricksvatten till 96 miljoner människor

Sköter om avloppssystem för 62 miljoner människor

Sköter om 4117 dricksvattenanläggningar

Sköter om 2878 reningsverk

Waste management

737 977 kommersiella kunder 

47 miljoner ton avfall omhändertaget

579 avfallsanläggningar

Avfallshantering för 40 miljoner människor på uppdrag av kommuner

Energy

Sköter om 40 210 värmeinstallationer

595 nätverk för fjärrvärme och fjärrkyla

Produktion av 45 miljoner MWh 

Drift och skötsel av 2291 industrianläggningar

Resourcing the world

För att bidra till skiftet från resurskonsumtion till en värld där cirkulärekonomi och återvinning står i centrum, designar och implementerar vi lösningar som syftar till att förbättra tillgången till resurser – samtidigt som vi förnyar och ersätter dem.

Vår kompetens inom vatten, energi och återvinning gör oss till en stark och innovativ partner, som främjar utveckling och välbefinnande för människor och bidrar till att skapa bättre och effektivare företag och regioner.

Världens resurser förbrukas i en rasande takt. Det innebär inte bara ekonomiskt svinn för företag och samhället i stort, utan också ett reellt hot mot vår existens.

Veolia finns över hela världen och vi har lösningar för nästan allt som hjälper oss alla att bevara jordens resurser.

Läs mer om Veolia och vårt engagemang för världen. 

 

VÅRA VÄRDERINGAR

Våra värderingar speglar vårt sätt att arbeta för ett hållbart samhälle och för en trivsam och utvecklande arbetsplats:

Ansvar
Var och en uppfyller sina åtaganden och gör det på ett säkert sätt.

Solidaritet
Vi stöttar varandra och tar hänsyn till vår omgivning. 

Respekt
Vi respekterar varandra och ser mångfald som en tillgång. 

Innovation
Vi utvecklar skräddarsydda lösningar som vi kontinuerligt förbättrar.

Kundfokus
Vi bygger långsiktiga partnerskap genom en aktiv dialog med våra kunder.

 

Veolias CSR-arbete

Att säkerställa tillgång till grundläggande tjänster, bra fördelning och att bevara resurser till kommande generationer är stora och viktiga utmaningar för vårt samhälle. Vi på Veolia arbetar med CSR på ett ambitiöst och målmedvetet sätt, för att nå dit. För oss är det är en avgörande faktor för att vi ska kunna vara ett verksamt och växande företag i dagen samhälle – som även bidrar till att utveckla våra kunders CSR-arbete.

Veolia-koncernen har klargjort och identifierat prioriteringar i vår CSR-strategi och vi har valt att basera våra CSR-åtaganden på tre huvudpunkter: hållbar utveckling, hållbar tillväxt och våra medarbetares välbefinnande.

Hållbar utveckling

 • Hållbar hantering av naturresurser genom cirkulär ekonomi
 • Bidra till att bekämpa klimatförändringar
 • Bevara och återställa biologisk mångfald

Hållbar tillväxt

 • Bygga nya relationer och värdeskapande modeller med våra intressenter
 • Bidra till att förbättra regional utveckling
 • Tillhandahålla och behålla tjänster som är nödvändiga för hälso- och mänsklig
 • utveckling

För våra medarbetare

 • Säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö
 • Främja den professionella utvecklingen och engagemanget för varje anställd
 • Sörja för respekten för mångfald och mänskliga och grundläggande rättigheter inom
 • företaget

 

Läs mer om Veolias CSR