Världsledande inom resursoptimering

Vi möjliggör övergången till en cirkulär ekonomi

​Samtidigt som behoven växer på grund av befolkningsökning och urbanisering blir världens naturresurser alltmer begränsade. Därför behöver vi se över vår resursanvändning och hitta nya tillväxtmodeller som är mer effektiva, mer balanserade och mer hållbara. Vi behöver en mer cirkulär ekonomi. Veolia har tack vare 160 års erfarenhet inom energi, vatten och återvinning en innovationskapacitet som kan bidra i den processen och hjälpa samhällen och näringsliv att prestera bättre med minskad påverkan på klimatet.

Veolia i världen
Veolia är världsledande inom optimerad resurshantering. Med 163 000 anställda världen över utformar och tillhandahåller vi lösningar inom energi, vatten och avfall som bidrar till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. Vi hjälper städer och industrier att hantera, optimera och göra det bästa av sina resurser för att främja övergången mot en cirkulär ekonomi. Vår globala omsättning uppgick 2016 till 24,39 miljarder euro.

Vår innovationskapacitet består av förmågan att utforma och utveckla lösningar som innebär optimal resurshantering. Lösningar som stimulerar skiftet från en enbart förbrukande resursanvändning till en cirkulär ekonomi. Det är vårt och våra anställdas dagliga bidrag, den verksamhet som vi sammanfattar med orden Resourcing the world
 
fjärrvärme
779 nätverk för fjärrvärme och fjärrkyla

54 miljoner MWh producerade
  
Förvaltning av 3,4 miljoner bostadshus

Förvaltning av 2 027 industrianläggningar
Driftinformation Vatten
Leverans av dricksvatten till 100 miljoner människor 

Förvaltning av avloppssystem för 61 miljoner människor

Förvaltning av 4 245 dricksvattenanläggningar

Förvaltning av 3 303 reningsverk
Avfall
Avfallshantering på uppdrag av lokala myndigheter för över 439 miljoner människor 

553 500 kommersiella kunder

30 miljoner ton avfall återanvänt

601 avfallsanläggningar