Vår ambition och vårt samhällsansvar

Veolia utformar, utvecklar och levererar lösningar som har en positiv inverkan på miljön, individen och samhället. Vi uppnår dessa mål och hjälper samtidigt regionerna vi är verksamma i och våra anställda att växa, i linje med engagemanget i en hållbar utveckling.
 

Uppmärksamhet kring våra anställdas behov

Veolias anseende bygger på den höga innovations- och kompetensnivån hos koncernens medarbetare.  Koncernens humankapital är resultatet av en medveten strävan att åstadkomma ständiga förbättringar inom tre nyckelområden: mångfald, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt löpande kompetensutveckling. Utbildning är en av hörnstenarna i koncernens personalpolitik, vilket Campus Veolias världsomspännande nätverk är ett bevis på. Utbildningsprogrammen speglar Veolias strategi att ge sina anställda de verktyg behöver för att framgångsrikt tillämpa mer miljövänliga metoder, samt möjligheten att utveckla sin kompetens. Kurserna är anpassade efter individuella behov och tillgängliga för alla anställda.
 

Bidra till lokala samhällen

Veolia spelar en aktiv roll i utvecklingen av samhället, lokalt såväl som regionalt. Medan den ekonomiska globaliseringen har suddat ut gränser och förändrat landskapet, har energiförsörjning, vattenbehandling och avfallshantering fortfarande en lokal förankring. Genom partnerskap med intressenter inom den offentliga och privata sektorn, strävar Veolia efter att bevara balansen i ekosystemet oavsett var företaget bedriver verksamhet. Tack vare kunskap om lokala frågor och utmaningar, skapar Veolia skräddarsydda lösningar för enskilda regioner och samhällen för att göra dem mer konkurrenskraftiga, tilltalande och hållbara.
 

Bidra till en mer hållbar värld

Med stöd av 160 års erfarenhet av att förse människor med vitala tjänster och miljökompetens av högsta klass, strävar Veolia efter att göra världen till en mer hållbar plats genom strategin att åstadkomma förändringar där de gör skillnad. Det vittnar vår dagliga verksamhet om genom konkreta sätt att skydda miljön och förbättra den ekonomiska och sociala utvecklingen.

 

160 år i industrin och samhällets tjänst
Veolias engagemang i omvärld och klimat
Veolia globala innovationsarbete

Veolia Foundation

Veolia Foundation är en av de ledande privata stiftelserna i Frankrike. Veolia Foundation stödjer ideella, samhällsorienterade projekt som bidrar till en hållbar utveckling. Sedan starten år 2004 har stiftelsen finansierat över 1 300 projekt och genomfört mer än 150 expertuppdrag i 50 länder.