Veolia Sverige

Papprets väg

Följ med på återvinningsresan, hela vägen från när du lägger din utlästa tidning i återvinningsbehållaren fram till ny användbar produkt! Visste du att pappersfiber kan återvinnas 5-7 gånger innan det är utslitet och går till förbränning? Här får du se hur det går till. 


Följ de olika stegen på återvinningsresan! 

INSAMLING

Redan här är du en miljöhjälte som gör en insats. Energibesparingen vid användning av återvunnen returfibrer är 70 procent, jämfört med användning av ny fiber vid tillverkning. Vad bra att du möjliggjorde återvinning genom att ta din lästa tidning till insamlingen! Men vad händer sen?

Kanske bild på privatperson som slänger något

Nedan lilla sektion in i egen liten inforuta:

Bra att veta:

Vad ska sorteras som tidningar och returpapper?

Tidningar, veckotidningar, reklamblad, pocketböcker, vanligt skrivpapper, kontorspapper.
Ta bort eventuella plastomslag, klistrat papper. Lämna tidningarna utan kasse. Varken pappers- eller plastkasse fungerar i återvinningen.
Det här hör inte hemma: wellpapp, kartong, pappersförpackningar (lägg dessa i annan avsedd behållare)

 

FILM - kan vi använda senaste köpcentrum filmen? 

 

Veolia samlar in

Veolia kommer och tömmer behållaren hos både industri, hushåll och näringsliv. Därefter körs materialet till en av Veolias återvinningsanläggningar för bearbetning och lagring. Fordonen är xx xxx något om att de körs på miljövänligast vis, moderna och effektiva blal blablbala? 

 

Flytta ner detta till under På anläggningen?

Mottagning på anläggning

På Veolia finns en sorteringsanläggning och där samlas de insamlade tidningarna och kontorspappret i stora högar i väntan på att sorteras. 

 


 

PÅ ANLÄGGNINGEN

Transport på band och vidare transport ner i container samt balning av papper

Pappret lastas upp på transportband för sortering (Om inte fraktionen är ren - vilken den kan vara om den kommer direkt från ett tryckeri) där skräp och felsorterat material sorteras bort, både maskinellt och för hand. En maskinell sortering är exempelvis att pappret skakas så att tyngre papper som wellpapp hamnar underst och kan sorteras ut….här kan vi komplettera.

Vid manuell sortering har produktionspersonalen olika sorteringsuppdrag för att pappret ska bli så rent som möjligt. Uppdraget kan innebära att man har i uppgift att plocka bort för plast, papperskassar och wellpapp som sedan hamnar i behållare för annan återvinning. Annat som sorteras bort kan vara material som är så pass förorenat att det går till förbränning. Även skrymmande material väskor, leksaker och kläder kan finnas bland papperet och måste sorteras bort. Den  Efter finsortering så transporteras pappret vidare som löst papper till en container. Alternativt transporteras pappret vidare till en balpress som pressar pappret till balar. Om pappret ska balas eller lagras löst beroende på vad pappersbruket efterfrågar.


I väntan på leverans till pappersbruk lagras pappersbalarna inom- alternativt utomhus. Det lösta pappret levereras i container.
 

FILM - pappret åker i container

 

MOT PAPPERSBRUKET

Lastning på bil och transport mot pappersbruk

På pappersbruket har man silar som klarar av att ta bort det skräp som kan ha följt med returpappret. Av tidningspappersmassan tillverkas sedan nytt hushålls-, toalett- och tidningspapper.


Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa genom att föras ut på en vira (silduk) där vattnet rinner av. Massan går sedan in i pappersmaskinen där den pressas samman till nytt papper. Upp emot hälften av råvaran i nytt papper kan bestå av returfiber och resten av färskfiber.


Efter tillverkningen rullas pappret upp på stora rullar, som sedan skärs ner till mindre rullar som levereras till tidningstryckerier och på så sätt blir till nya tidningar. En del av det insamlade materialet återvinns även till toalett- och hushållspapper.
 

 

 

 

Content push och CTA, här är placeholders

 

Det finns många möjligheter att utnyttja ditt avfall på ett sätt som sparar både pengar och maximerar miljövinsten.