Raufoss industripark

 • Raufoss
 • Raufoss
 • Raufoss


I en av Norges största industriparker har Veolia etablerat ett långsiktigt totalåtagande inom energi och vatten. Veolia levererar även servicetjänster till de 40 företag som har sin verksamhet i parken.

 
Raufoss Industripark är en av Norges största industriparker med mer än fyrtio olika företag som sysselsätter 2 500 personer. Här finns totalt över 300 byggnader spridda över 240 000 kvadratmeter. 
 
Veolias långsiktiga totalåtagande omfattar hela infrastrukturen i industriparken:
 • Leverans av värme till industriparken och COOP:s anläggning utanför parken.
 • Leverans av tryckluft inklusive drift & underhåll av kompressorcentral och distributionsnät.
 • Inköp och distribution av färskvatten samt underhåll av ledningsnät.
 • Leverans av processvatten för kylning av produktionsinstallationer.
 • Leverans av industrivatten – rening av vatten från älven och distribution.
 • Drift och underhåll av avloppssystem, samt rening och provtagning av avloppsvatten.
 • Drift och underhåll av tekniska installationer – el, ventilation och vatten samt renhållning av bergrumsanläggning
 
Därutöver tillkommer leverans av servicetjänster till företagen i parken. 
 • Teknisk support och utredningar, samt ombyggnader som efterfrågas av industriparkens ägare och hyresgäster
 • Tillsyn av vattendamm och dammluckor i älven.

För att reducera värmekostnaderna för de enskilda företagen, samt minska industriparkens totala miljöpåverkan, har Veolia även ersatt den ursprungliga fjärrvärmeinstallationen baserad på olje- och elbaserade pannor med en 7 MW fliseldad panna.
 
 

För frågor och mer information, kontakta:

Atle Strand
Platschef
atle.strand@veolia.com
+47 940 343 00