Referenser Anläggningsdrift

I Norden ansvarar vi för driften av många olika anläggningar bland annat kommunalt ägda Va-anläggningar och energiproduktionsanläggningar. Oftast i form av långsiktiga partnerskapsavtal med långtgående garantier kring lägre driftkostnader och minskad miljöpåverkan. Vi ansvarar även för driften av andras fjärrvärmenätverk.

För ytterligare information om vårt erbjudande kring anläggningsdrift, kontakta:
Jacob Illeris
Business Development Director
cell. : +46 (0)727 18 1717
jacob.illeris@veolia.com
 
Borås energi och miljö
Veolia och Borås Energi och Miljö samarbetar kring effektiviseringen av Gässlösa avloppsreningsverk.
Trelleborgs fjärrvärme
Veolia levererar biobränslebaserad värme till Trelleborgs Fjärrvärme AB med flera synergier som följd, bland annat i form minskat koldioxidutsläpp. 
Trelleborgs fjärrvärme
Veolia levererar biobränslebaserad värme till Trelleborgs Fjärrvärme AB med flera synergier som följd, bland annat i form minskat koldioxidutsläpp. 
Öresundsbron
Veolia ansvarar för att Öresunsbrons tekniska installationer, kontrollrum och säkerhetslösningar fungerar optimalt med så låga underhållskostnader som möjligt. 
Järfälla Kommun
Järfälla kommun anlitar Veolia för det dagliga drift- och underhållsarbetet kring kommunens va-anläggningar
Norrvatten
Sedan 2009 ansvarar Veolia för skötseln av Norrvattens vattenledningsnät som försörjer 13 kommuner i norra Storstockholm med vatten.