Regionala verksamheter inom industriservice

Veolias nordiska verksamhet utgår från ett sjuttiotal kontor runt om i Norden. På några platser har vi större etableringar som förstärker vårt erbjudande inom energi, vatten, återvinning och underhåll genom tjänster inom industriservice. De vänder sig i första hand till tung industri över hela landet med tjänster som reparationer, reservdelstillverkning och verkstadsservice.

Avesta
Vår verkstad i Avesta stöttar industrin med specialistkompetens och maskinell utrustning, framförallt genom reparationer, reservdelstillverkning, renovering och verkstadsservice.
Göteborg
Vår verkstadsetablering i Göteborg har lång erfarenhet av industriservice och åtar sig reservdelstillverkning, underhåll och reparationer, samt flytt av maskiner och industriell utrustning.
Göteborg - liten
I Kiruna har Veolia en verkstadsverksamhet som tillverkar och levererar specialkomponenter, samt erbjuder tekniska underhållstjänster och verkstadsservice till framförallt gruvindustrin.
Olofström
I Olofström har Veolia en större etablering som främst erbjuder kundanpassade tjänster inom industri-, maskin- och elinstallationer.
Harjavalta industripark
I Harjavalta levererar Veolia energi till den lokala industriparkens företag, samt fjärrvärme till staden. I samarbete med företagen minskar Veolia parkens energikostnader och miljöpåverkan.
Raufoss
I en av Norges största industriparker har Veolia ett totalåtagande inom energi och vatten. Veolia levererar även industriservice till de fyrtio företag som har sin verksamhet i parken.